Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE BEPALINGEN :

Website uitgegeven door : Diramode, SAS met kapitaal van 41 948 635,50 Euros en maatschappelijke zetel gevestigd te
59654 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANKRIJK, 1 rue John Hadley, ingeschreven in het Handelsregister van RIJSEL onder het nummer 301 571 931 RCS LILLE

Intracommunautair btw nummer :

BE 0891 602 224

Publishing Director:

Nicolas Montagne

Contact

Stuur een bericht

Online-shop.be@pimkie.com 026 20 02 66

Site geherbergd door

Demandware
Inc. 5 Wall St. Burlington, MA 01803 USA.

Meer weten

Overeenkomstig de Franse wet « Informatique et libértés » van 06/01/1978 of geval, de Belgische wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, beschikt U over een recht van toegang, wijziging en verbetering van de gegevens die u betreffen alsook het recht tot verzet tegen deze gegevens. Voor meer informatie klik hier.