Maar één dag om vrouwenrechten onder de aandacht te brengen? Dat vonden wij niet genoeg. Daarom besloten we om ons tijdens het hele jaar 2020 in te zetten voor Plan International France. In het kader van het project WOMEN’S DAY EVERYDAY werd er elke maand een nieuw product in de kijker gezet. Een deel van de opbrengst werd overgemaakt aan Plan International. Op die manier wilden we de acties van de ngo op een duurzame manier ondersteunen!

WAAROM
WOMEN’S DAY EVERYDAY?

We zijn wereldburgers die actief verandering teweeg kunnen brengen. We dragen allemaal onze verantwoordelijkheid. Door Plan International France te steunen, geven we jonge vrouwen over de hele wereld toegang tot onderwijs en opleidingen. Want de gelijkheid tussen jongens en meisjes moet vandaag eigenlijk vanzelfsprekend zijn.

WE ZIJN TROTS OP DE TWEE PROJECTEN TEN VOORDELE VAN VROUWENRECHTEN

HET SAKSHAM-PROGRAMMA IN INDIA.

DOELSTELLING: jonge Indiase vrouwen aan fatsoenlijk werk helpen en ze actief laten deelnemen aan de maatschappij door ze op te leiden voor een bepaald beroep of het ondernemerschap.

HET PROGRAMMA AVENIR AU CAMEROUN (TOEKOMST IN KAMEROEN).

DOELSTELLING: kinderen van lagere- en middelbareschoolleeftijd, zowel meisjes als jongens, toegankelijk kwaliteitsonderwijs aanbieden, ze de kans geven naar school te gaan, en zo de integratie op de arbeidsmarkt van jonge vrouwen in Yaoundé verbeteren.


BEDANKT!

Dankzij jullie heeft Pimkie eind juli bijna € 50.000 kunnen overmaken aan Plan International France, om de ongelijkheid tussen jongens en meisjes de wereld uit te helpen! Hartelijk bedankt!


In het kader van het project WOMEN’S DAY EVERYDAY werd er tot het einde van 2020 elke maand een product in de kijker gezet. En een deel van de opbrengst van het product werd overgemaakt aan de ngo. Het doel? Meisjes en jonge vrouwen de mogelijkheid geven om onderwijs te volgen.


Nancy is een van de jonge Indiase vrouwen die door Plan International France geholpen zijn. Dankzij het project dat we mee ondersteunden, heeft ze een professionele opleiding gevolgd en kan ze nu gaan werken.


“Ik heb net een van de programma’s van Plan International met een looptijd van 3 maanden afgerond. Onmiddellijk daarna vond ik werk. Dit is een geweldige kans voor mij: ik heb genoeg geld verdiend om de studies van mijn broers en zussen te kunnen betalen. Ik wil niet dat ze dezelfde moeilijkheden ondervinden als ik.”