privacyverklaring

Artikel 1: Persoonlijke Gegevens.

1.1 WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een « Persoonsgegeven » is iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden: naam, adres, telefoonnummer, emailadres of IP-adres, geboortedatum, enz.

1.2 IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Persoonsgegevens worden verzameld door SAS DIRAMODE met kapitaal van 86 448 637,50 Euros, ingeschreven in het RCS Lille-Métropole onder het nummer 301 571 931, 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ handelend in haar eigen naam en voor eigen rekening, en, in voorkomend geval, in naam van of voor rekening van de SA BELSAY met maatschappelijk kapitaal van 650 000 EUR, ingeschreven in het RC Tournais onder het nummer 447 803 666, waarvan de zetel gevestigd is 10 Folletstraat - boîte 004, 7540 KAIN, hierna « PIMKIE » genaamd.

1.3 VERZAMELING EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

PIMKIE kan ertoe gebracht worden uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummers, bankgegevens (verstrekt door de klant in geval van terugzending), navigatiegegevens, historiek van de bestellingen, voorkeuren en interesses, bekeken producten, elementen met betrekking tot de opvolging van uw bestelling te verzamelen. De internetgebruiker of de klant verbindt zich ertoe om PIMKIE ware, eerlijke en volledige informatie te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie is strijdig met de huidige verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG EN A VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN TREATIES?

Volgens de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming mag Pimkie de Persoonlijke gegevens van de Klant of internetgebruiker alleen gebruiken als Pimkie over een geldige rechtsgrondslag beschikt. Voor de verwerking van Persoonlijke gegevens van Klanten of Internetgebruikers vertrouwt Pimkie dus op de toestemming van de betrokkenen, of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld: het verwerken van uw bestelling) of wanneer dit in het gerechtvaardigde belang van Pimkie is (wat niet in strijd mag zijn met de rechten en vrijheden van de Klant of de Internetgebruiker) of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: het bewaren van facturen).

Dus de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden zijn van diverse aard en worden hieronder vermeld:

- Beheer van de commerciële betrekking tussen de internetgebruiker en PIMKIE;
- Verwerking en opvolging van de bestelling(en) van de klant;
- Beheer van het loyalty programma
- Het versturen van commerciële berichten (voordelen van het loyaltyprogramma, commerciële aanbiedingen, informatie over het merk Pimkie, al dan niet gepersonaliseerd): De voordelen, commerciële aanbiedingen en informatie van PIMKIE mogen naar de klant of naar de internetgebruiker verstuurd worden die hiervoor zijn toestemming geeft, overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is, op basis van de persoonsgegevens die per e-mail, brief, SMS/MMS, in de winkels of via sociale netwerken werden verstrekt.
- Er is een uitzondering in het geval dat de klant of de internetgebruiker, zonder zijn voorafgaande toestemming, niettemin commerciële uitnodigingen kan ontvangen zodra hij reeds een aankoop heeft gedaan bij Pimkie en het doel van de prospectie is om gelijkaardige producten of diensten aan te bieden.
- Het verzenden van e-mails waarin de abonnee op de nieuwsbrief wordt uitgenodigd om deel te nemen aan enquêtes en wedstrijden;
- Verrijking van gegevens : Bovenop de door ons verzamelde persoonsgegevens, verruimen we uw profiel in onze databases op basis van de aankopen vanaf onze website, met als doel u gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen.
- Uitwisseling van gegevens en verrijking met handelspartners van PIMKIE:

o Onder voorbehoud van zijn voorafgaande toestemming, zal de klant en/of de internetgebruiker per e-mail of sms commerciële aanbiedingen kunnen ontvangen van handelspartners van PIMKIE (bedrijven gespecialiseerd in mode voor mannen, vrouwen en kinderen).
o PIMKIE zal samenwerken met handelspartners (bedrijven gespecialiseerd in mode voor mannen, vrouwen en kinderen) in het kader van marketingmanagement en klantenrelatie, om u al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen. Daartoe, zal PIMKIE de door u vermelde wijzigingen betreffende uw persoonsgegevens mogen ontvangen en delen met haar handelspartners en verwerkers sommige van uw persoonlijke gegevens, evenals, voor een betere kennis van de klant. Het betreft alleen niet elektronische contactgegevens (adres) en profielgegevens (waaronder uw koopgedrag, aanspreektitel, voorkeuren, interesses) die u verstrekt.
o PIMKIE zal ook samenwerken met adverteerders (Facebook, Google, Critéo, enz.) om gepersonaliseerde aanbiedingen aan te bieden en/of om statistische analyses en studies uit te voeren. Hiertoe kan PIMKIE in het bijzonder persoonlijke informatie doorgeven, zoals uw koopgedrag of uw navigatiegegevens.
Het doorgeven van persoonsgegevens dient te gebeuren overeenkomstig de geldende lokale en Europese regelgeving inzake persoonlijke gegevens.

- Geolocalisatiefunctie : PIMKIE moet mogelijk geolocatiegegevens verwerken, in het bijzonder om de internetgebruiker of de Klant in staat te stellen de winkels te vinden die het dichtst bij zijn positie liggen of om gerichte reclame te ontvangen wanneer de Klant of de internetgebruiker zich in de buurt van een Pimkie-winkel bevindt. De geolokalisatiefunctie kan enkel geactiveerd worden met de toestemming van de Internetgebruiker of van de Klant die zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met het ter beschikking stellen van zijn Gegevens door de correcte installatie van zijn communicatieterminal.
- Het bijhouden van analytische statistieken en het analyseren van de koopgewoontes om de klant beter te leren kennen en op die manier gepersonaliseerde aanbiedingen naar de klant of naar de internetgebruiker te sturen.
- Klanttevredenheidsbeheer (verzameling van meningen van klanten over producten en prestaties op het gebied van klantenservice);
- Het versturen van een commercieel verzoek per post.

Bepaalde persoonsgegevens, aangeduid met een sterretje, dienen door PIMKIE verzameld te worden om u de beste klantervaring te bieden op de website en om de bestellingen van de klanten te verwerken, en indien nodig om zijn lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma af te ronden.

De Klant of de Internetgebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de hierboven vermelde en in het bijzonder de toestemmingsplichtige behandelingen intrekken. Klanten of internetgebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de gepersonaliseerde prospectie en/of overdracht van hun Persoonlijke Gegevens door Pimkie aan derden. In geval van intrekking van de toestemming of verzet zullen de Klant of de Internetgebruiker geen commerciële verzoeken of gepersonaliseerde aanbiedingen meer ontvangen. De Klant of de Internetgebruiker kan zijn recht van verzet als volgt uitoefenen:

- voor commerciële e-mails: afmelden via de link "afmelden" in elke e-mail;
- voor commerciële sms'jes door een "STOP SMS" terug te sturen naar het nummer dat in het bericht is aangegeven;
- of door in te loggen op uw account, onder "Mijn informaties/Mijn abonnementen",of uitoefenen op eenvoudig verzoek bij PIMKIE door gebruik te maken van de volgende modaliteiten:

1. Per brief naar het volgende adres: PIMKIE/DIRAMODE
Relation Client/Service Données personnelles
18 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

2. Of zijn verzoek in te dienen via de pagina: Contact