privacyverklaring PIMKIE.BE

Artikel 1: Persoonlijke Gegevens.

1.1 WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een « Persoonsgegeven » is iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden: naam, adres, telefoonnummer, emailadres of IP-adres, geboortedatum, enz.

1.2 IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Persoonsgegevens worden verzameld door SAS DIRAMODE met kapitaal van 9 752.365,50 EUR, ingeschreven in het RCS Lille-Métropole onder het nummer 301 571 931, 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq handelend in haar eigen naam en voor eigen rekening, en, in voorkomend geval, in naam van of voor rekening van de SA BELSAY met maatschappelijk kapitaal van 650 000 EUR, ingeschreven in het RC Tournais onder het nummer 447 803 666, waarvan de zetel gevestigd is 10 Folletstraat - boîte 004, 7540 KAIN, hierna « PIMKIE » genaamd.

1.3 VERZAMELING EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

PIMKIE kan ertoe gebracht worden uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummers, bankgegevens (verstrekt door de klant in geval van terugzending), navigatiegegevens, historiek van de bestellingen, voorkeuren en interesses, bekeken producten, elementen met betrekking tot de opvolging van uw bestelling te verzamelen. De internetgebruiker of de klant verbindt zich ertoe om PIMKIE ware, eerlijke en volledige informatie te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie is strijdig met de huidige verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG EN A VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN TREATIES?

Volgens de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming mag Pimkie de Persoonlijke gegevens van de Klant of internetgebruiker alleen gebruiken als Pimkie over een geldige rechtsgrondslag beschikt. Voor de verwerking van Persoonlijke gegevens van Klanten of Internetgebruikers vertrouwt Pimkie dus op de toestemming van de betrokkenen, of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld: het verwerken van uw bestelling) of wanneer dit in het gerechtvaardigde belang van Pimkie is (wat niet in strijd mag zijn met de rechten en vrijheden van de Klant of de Internetgebruiker) of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: het bewaren van facturen).

Dus de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden zijn van diverse aard en worden hieronder vermeld:

- Beheer van de commerciële betrekking tussen de internetgebruiker en PIMKIE;
- Verwerking en opvolging van de bestelling(en) van de klant;
- Beheer van het loyalty programma
- Het versturen van commerciële berichten (voordelen van het loyaltyprogramma, commerciële aanbiedingen, informatie over het merk Pimkie, al dan niet gepersonaliseerd): De voordelen, commerciële aanbiedingen en informatie van PIMKIE mogen naar de klant of naar de internetgebruiker verstuurd worden die hiervoor zijn toestemming geeft, overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is, op basis van de persoonsgegevens die per e-mail, brief, SMS/MMS, in de winkels of via sociale netwerken werden verstrekt.
- Er is een uitzondering in het geval dat de klant of de internetgebruiker, zonder zijn voorafgaande toestemming, niettemin commerciële uitnodigingen kan ontvangen zodra hij reeds een aankoop heeft gedaan bij Pimkie en het doel van de prospectie is om gelijkaardige producten of diensten aan te bieden.
- Het verzenden van e-mails waarin de abonnee op de nieuwsbrief wordt uitgenodigd om deel te nemen aan enquêtes en wedstrijden;
- Verrijking van gegevens : Bovenop de door ons verzamelde persoonsgegevens, verruimen we uw profiel in onze databases op basis van de aankopen vanaf onze website, met als doel u gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen.
- Uitwisseling van gegevens en verrijking met handelspartners van PIMKIE:

o Onder voorbehoud van zijn voorafgaande toestemming, zal de klant en/of de internetgebruiker per e-mail of sms commerciële aanbiedingen kunnen ontvangen van handelspartners van PIMKIE (bedrijven gespecialiseerd in mode voor mannen, vrouwen en kinderen).
o PIMKIE zal samenwerken met handelspartners (bedrijven gespecialiseerd in mode voor mannen, vrouwen en kinderen) in het kader van marketingmanagement en klantenrelatie, om u al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen. Daartoe, zal PIMKIE de door u vermelde wijzigingen betreffende uw persoonsgegevens mogen ontvangen en delen met haar handelspartners en verwerkers sommige van uw persoonlijke gegevens, evenals, voor een betere kennis van de klant. Het betreft alleen niet elektronische contactgegevens (adres) en profielgegevens (waaronder uw koopgedrag, aanspreektitel, voorkeuren, interesses) die u verstrekt.
o PIMKIE zal ook samenwerken met adverteerders (Facebook, Google, Critéo, enz.) om gepersonaliseerde aanbiedingen aan te bieden en/of om statistische analyses en studies uit te voeren. Hiertoe kan PIMKIE in het bijzonder persoonlijke informatie doorgeven, zoals uw koopgedrag of uw navigatiegegevens.
Het doorgeven van persoonsgegevens dient te gebeuren overeenkomstig de geldende lokale en Europese regelgeving inzake persoonlijke gegevens.

- Geolocalisatiefunctie : PIMKIE moet mogelijk geolocatiegegevens verwerken, in het bijzonder om de internetgebruiker of de Klant in staat te stellen de winkels te vinden die het dichtst bij zijn positie liggen of om gerichte reclame te ontvangen wanneer de Klant of de internetgebruiker zich in de buurt van een Pimkie-winkel bevindt. De geolokalisatiefunctie kan enkel geactiveerd worden met de toestemming van de Internetgebruiker of van de Klant die zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met het ter beschikking stellen van zijn Gegevens door de correcte installatie van zijn communicatieterminal.
- Het bijhouden van analytische statistieken en het analyseren van de koopgewoontes om de klant beter te leren kennen en op die manier gepersonaliseerde aanbiedingen naar de klant of naar de internetgebruiker te sturen.
- Klanttevredenheidsbeheer (verzameling van meningen van klanten over producten en prestaties op het gebied van klantenservice);
- Het versturen van een commercieel verzoek per post.

Bepaalde persoonsgegevens, aangeduid met een sterretje, dienen door PIMKIE verzameld te worden om u de beste klantervaring te bieden op de website en om de bestellingen van de klanten te verwerken, en indien nodig om zijn lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma af te ronden.

De Klant of de Internetgebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de hierboven vermelde en in het bijzonder de toestemmingsplichtige behandelingen intrekken. Klanten of internetgebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de gepersonaliseerde prospectie en/of overdracht van hun Persoonlijke Gegevens door Pimkie aan derden. In geval van intrekking van de toestemming of verzet zullen de Klant of de Internetgebruiker geen commerciële verzoeken of gepersonaliseerde aanbiedingen meer ontvangen. De Klant of de Internetgebruiker kan zijn recht van verzet als volgt uitoefenen:

- voor commerciële e-mails: afmelden via de link "afmelden" in elke e-mail;
- voor commerciële sms'jes door een "STOP SMS" terug te sturen naar het nummer dat in het bericht is aangegeven;
- of door in te loggen op uw account, onder "Mijn informaties/Mijn abonnementen",of uitoefenen op eenvoudig verzoek bij PIMKIE door gebruik te maken van de volgende modaliteiten:

1. Per brief naar het volgende adres: PIMKIE/DIRAMODE
Relation Client/Service Données personnelles
1 rue John Hadley
59654 VILLENEUVE D'ASCQ
France

2. Of zijn verzoek in te dienen via de pagina: Contact

Artikel 2: Cookies

COOKIEBEHEER

Deze sectie «cookies» is bedoeld om de klant of de internetgebruiker te informeren over de verwerking van de navigatiegegevens die tijdens zijn bezoek op www.pimkie.be/nl of op surprisememore.pimkie.com/ werden verzameld vanuit om het even welke terminal die hiertoe toegang verleent, zoals computers, tabletten, Smartphones.

2.1. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een tekstbestandje dat op de harde schijf van de klant of van de internetgebruiker wordt opgeslagen door de website die hij bezoekt. Dit bestand wordt op de computer, de telefoon of een ander apparaat van de klant of van de internetgebruiker geplaatst. Het bevat verschillende gegevens, met name:

• de naam van de server die de cookie geplaatst heeft;
• een identificatiecode in de vorm van een uniek nummer, willekeurig gegenereerd, om de sessiegebruiker te identificeren (in de cookie zelf);
• een vervaldatum. Deze informatie wordt op de computer van de klant of van de internetgebruiker opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat kan opgeroepen worden door een server om informatie te lezen of te registreren.

2.2. WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

Cookies hebben voornamelijk een technische functie. Ze worden gebruikt om de navigatie-ervaring te verhogen, om statistieken bij te houden, om informatie met betrekking tot de samenstelling van het winkelmandje en de bevestiging ervan te onthouden, alsook de account inloggegevens (in het geval dat de klant of de internetgebruiker het vakje « onthoud mij » aanvinkt). Hiertoe gebruiken de websites www.pimkie.be of http://surprisememore.pimkie.com « first-party » [de webmaster] en « third party » cookies. Met uitzondering van de cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren, worden alle cookies slechts gebruikt na het verkrijgen van de toestemming van de klant of van de internetgebruiker door op de website verder te surfen.

• Cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de website navigatie:

Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website www.pimkie.be of http://surprisememore.pimkie.com. Ze zijn van essentieel belang voor de basisfuncties en -diensten, zoals het memoriseren van informatie over het samenstellen van de winkelmand en de hiervoor geselecteerde producten.

• Prestatie cookies:

Met deze cookies wordt anonieme informatie verkregen over het surfgedrag van de internetgebruiker doorheen de webpagina’s. Deze wordt getoetst aan de informatie over andere gebruikers, met als doel de navigatie te optimaliseren. Eventueel opgedoken problemen kunnen op die manier worden opgelost. Aan de hand van deze cookies kan PIMKIE de surfervaring verbeteren en statistieken bijhouden.

Pimkie informeert de Klant of de Internetgebruiker dat de Site gebruik maakt van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door deze cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. Google zal deze informatie gebruiken om verslag uit te brengen over de websiteactiviteiten aan de beheerder van deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt de installatie van deze cookies verhinderen door de opties van uw internetbrowser aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat hierdoor bepaalde functies van deze site niet beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google uw gegevens gebruikt zoals hierboven beschreven en voor de hierboven beschreven doeleinden. Het verzamelen en registreren van gegevens kan te allen tijde worden verboden (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). In het licht van de discussies over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat deze website gebruik maakt van Google Analytics "anonimizelp ()". Daarom zullen alleen afgeknotte IP-adressen zichtbaar zijn om directe herkenning van mensen te voorkomen. Het gebruik van deze internetpagina's impliceert de aanvaarding door de gebruiker van de onderhavige bepalingen.

• Functionele cookies:

Deze cookies houden de keuzes van de klant of de internetgebruiker bij, nl.de taal, het land, de zoekcriteria (type product, maat), de levering, de recent bekeken artikelen. Dankzij deze cookies wordt de navigatie op de website gepersonaliseerd, is de webervaring relevanter en sluit deze nauwer aan bij de interesses en eerder gemaakte keuzes van de klant of van de internetgebruiker.

• Reclame/targeting cookies:

Deze third party cookies verzamelen informaties over de zoekopdrachten van de klant of van de internetgebruiker op het internet om hen gerichte advertenties toe te sturen. Deze cookies onthouden de koopgewoontes en de bezochte websites van de klant of de internetgebruiker. Deze cookies zijn anoniem. Pimkie informeert de Klant of de Internetgebruiker dat het in het bijzonder met Criteo samenwerkt om gerichte reclame te kunnen aanbieden. Pimkie nodigt de klant of internetgebruiker ook uit om het privacybeleid en de bijbehorende functies te lezen, inclusief de mogelijkheid om Criteo-advertenties uit te schakelen via de pagina: https://www.criteo.com/privacy/

• « Sociale media » cookies:

Deze social media cookies kunnen geactiveerd worden. Op die manier kan de internetgebruiker via sociale netwerken interactief optreden (bijvoorbeeld de functies delen, vind ik leuk). Als een pagina over een dergelijke knop beschikt, kan een directe verbinding worden gemaakt met het sociale netwerk in kwestie en kan er informatie doorgegeven worden op basis van de verzoeken van deze laatsten. Het is dan aangewezen om het gegevensbeschermingsbeleid van elk van deze sites te raadplegen.

2.3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DE COOKIES NIET GEBRUIKT?

Geen enkele informatie die verband houdt met een bankkaartnummer wordt door de cookies opgeslagen. De informatie verkregen door cookies wordt uitsluitend gebruikt voor aanbiedingen en diensten van Pimkie; er worden geen gegevens doorgegeven aan derden behalve als de gebruiker zijn toestemming hiervoor gegeven heeft.

2.4. WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DE IN DE COOKIES OPGESLAGEN INFORMATIE?

De informatie die in de cookies van onze websites opgeslagen wordt is bestemd voor PIMKIE en haar aanverwante bedrijven, met uitzondering van de third party cookies, hierboven geïdentificeerd als « reclame »[targeting cookies] en « sociale media cookies », bestemd voor de partners.

2.5. HOELANG WORDEN COOKIES BEWAARD?

De gegevens die via cookies verkregen zijn worden gedurende 6 maanden bewaard.

2.6. GEDEELD GEBRUIK VAN DE TERMINAL

Als de terminal van de klant of van de internetgebruiker door meerdere personen gebruikt wordt kan PIMKIE niet garanderen dat de voor de terminal bestemde diensten en reclame wel degelijk overeenstemmen met het gebruik van de klant of de internetgebruiker, en niet van iemand anders die de terminal gebruikt. Aldus is het gedeeld gebruik van de terminal van de klant of de internetgebruiker met andere personen en de configuratie van de cookiesinstellingen van de browser de vrije keuze en de verantwoordelijkheid van de klant of van de internetgebruiker.

2.7. HOE DE COOKIES OP DE TERMINAL INSTELLEN?

Buiten de mogelijkheid om de gewenste cookies via de knop « GESTION DE COOKIES » [Cookiebeheer] in te stellen, kunnen de cookies ook rechtstreeks op uw terminal geparametreerd worden. De verwijdering van cookies kan de onderbreking van de navigatie en van het aankoopproces tot gevolg hebben, kan het loyalty account uitschakelen en kan alle functionaliteiten doen verloren gaan die de navigatie en de aankoop vergemakkelijken. In deze niet limitatieve gevallen, kan DIRAMODE niet verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte werking van de website of voor de beschadiging van de functionaliteiten. In dit geval, zullen alle bezochte websites betrokken zijn. Deze parameters kunnen op elk moment en vanaf om het even welke internetbrowser ingesteld worden, zie het helpmenu van de browser. Hierna enkele voorbeelden:

Voor Internet Explorer™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer daarna Internetopties; klik op het tabblad Vertrouwelijkheid en kies vervolgens het gewenste niveau; Voor Firefox™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer daarna Opties; klik op het tabblad Privéleven en kies daarna de gewenste opties; Voor Chrome™: open het configuratiemenu, selecteer daarna Parameters; klik op Geavanceerde parameters en daarna op Parameters voor content en kies daarna de gewenste opties; Voor Safari™: kies Safari > Voorkeuren en klik daarna op Beveiliging; klik op Cookies weergeven en kies de gewenste opties.