privacyverklaring PIMKIE.BE

Artikel 1: Persoonlijke Gegevens.

1.1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens worden verzameld door:
De onderneming DIRAMODE SAS, met maatschappelijke zetel te 1 rue John Hadley, 59650 Villeneuve d’Ascq – Frankrijk, ingeschreven in het RCS van LILLE onder het nummer 301 571 931, handelend in haar eigen naam en voor haar rekening en, in voorkomend geval, in naam en voor rekening van de vennootschappen die zij of haar moedervennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks bezit, en ondermeer de vennootschap naar Belgisch recht, de NV BELSAY, met maatschappelijke zetel te 7700 Mouscron boulevard Industriel n°80, met KBO-nummer n° 0447.803.666. Hierna genoemd «PIMKIE»

1.2. Verzameling en verwerking van Persoonlijke Gegevens.

De Begunstigde die zijn account aanmaakt verbindt zich ertoe om PIMKIE echte, eerlijke en niet aanstootgevende informatie te verstrekken. Elke valse informatie is strijdig met de algemene verkoopvoorwaarden en in strijd met de gebruiksvoorwaarden van het getrouwheidsprogramma.

De ingezamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het beheer van de commerciële betrekking tussen iedere begunstigde en PIMKIE;
 • Om de Begunstigde de voordelen, commerciële aanbiedingen en informatie met betrekking tot Pimkie, persoonlijk of niet, te verstrekken;
 • Om de Begunstigde uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes;
 • Om analytische statistieken bij te houden en de koopgewoonten van de Begunstigde wat betreft de PIMKIE producten te onderzoeken

De Begunstigde krijgt geen toegang tot de voordelen van het Getrouwheidsprogramma als hij weigert zijn Klantenkaart te activeren en de nodige informatie te verstrekken. De voordelen, commerciële aanbiedingen en informatie worden aan de Begunstigde overgemaakt op basis van de meegedeelde gegevens, per e-mail, post, SMS/MMS, via sociale netwerken, in de winkel, naar keuze van PIMKIE. Hierbij wordt de regeling die van kracht is nageleefd. PIMKIE kan ertoe worden gebracht geolocalisatiegegevens te verwerken om de Begunstigde te helpen de dichtstbijzijnde winkel te vinden. De functie geolocalisatie mag enkel geactiveerd worden met de instemming van de Begunstigde die uitdrukkelijk aanvaardt zijn gegevens te verstrekken door zijn communicatie-terminal correct af te stellen. De geolocalisatie wordt alleen geactiveerd als de Begunstigde zich op het tabblad «Store Locator» bevindt en op de knop «Localiseer mij» drukt. De verwerking van de persoonsgegevens heeft het voorwerp uitgemaakt van verklaringen bij de CNIL onder het het nummer 1347976 en 1832134 of in voorkomend geval bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.3. Bestemming van de Persoonlijke gegevens.

De gegevens worden bestemd voor DIRAMODE en de vennootschappen die DIRAMODE of haar moedervennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks bezit in de zin van artikel L233-3 van het Wetboek van Koophandel, alsook voor de NV BELSAY, vennootschap naar Belgisch recht, aan wie de gegevens kunnen worden overgemaakt voor eigen beheer of verwerking in het kader van de commerciële activiteiten van de groep PIMKIE. Ze kunnen ook overgemaakt worden aan de contractuele partners en eventuele verwerkers van de SAS DIRAMODE of in voorkomend geval van de NV BELSAY.

De Begunstigde geeft de toestemming aan PIMKIE en/of andere partnerondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan PIMKIE verbonden zijn, om hun Persoonlijke Gegevens elektronisch te verwerken.

PIMKIE kan ertoe worden gebracht om informatie over de Begunstigde te verstrekken, conform de wettelijke bepalingen en dit aan alle bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten. PIMKIE behoudt zich het recht om de gegevens door te geven aan derden na voorafgaande toestemming van de abonnee van de nieuwsbrief.

1.4. Veiligheid en vertrouwelijkheid.

PIMKIE neemt de nodige maatregelen om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die hem door de Begunstigde in het kader van zijn inschrijving voor het Programma werden overgemaakt te verzekeren, en dit met naleving van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.

1.5. Bewaring.

De Persoonlijke Gegevens worden gedurende de volledige commerciële betrekking tussen de Begunstigde en PIMKIE bewaard, aangevuld met een periode van 36 maanden vanaf het einde van deze relatie. De gegevens kunnen ook voor een langere tijd worden bewaard en gearchiveerd ingevolge de naleving van een wettelijke verplichting, en dit overeenkomstig de bepalingen die van kracht zijn (meer bepaald deze voorzien door het Wetboek van Economisch Recht).

1.6. Recht tot toegang, wijziging, correctie, verzet en wijziging van Persoonlijke gegevens.

Overeenkomstig de Franse wet « Informatique et libértés » van 06/01/1978 of in voorkomend geval, de Belgische wet tot bescherming van de persoonsgegevens, beschikt de Begunstigde over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben, alsook tot een recht van verzet tegen deze gegevens aan het adres van PIMKIE en dit nadat zijn/haar identiteit werd nagekeken op basis van een geldig identiteitsbewijs.

Hiervoor volstaat het dat de Begunstigde een schriftelijk verzoek richt aan volgend adres :

 • PIMKIE / DIRAMODE
 • Service données personnelles
 • 1 rue John Hadley
 • 59654 VILLENEUVE D'ASCQ
 • France

Of een aanvraag in te dienen op volgend e-mailadres: online-shop.be@pimkie.com

Elke aanvraag tot verwijdering van de Persoonlijke Gegevens betekent dat de Kaarthouder afziet van het Programma en de voordelen die eraan verbonden zijn.

door een «contactformulier» in te vullen dat beschikbaar is op de Website in de rubriek Contact;

Als de Begunstigde niet langer deze informatie en promotionele aanbiedingen wenst te ontvangen, kan hij dat gewoon melden door:

 • door in te loggen op zijn personal space, rubriek «Mijn informatie»;
 • door PIMKIE te contacteren via het formulier dat beschikbaar is op de Website, in de rubriek «Contact»
 • door PIMKIE een brief te sturen op volgend adres:
  DIRAMODE S.A.S
  Service Web
  1, rue John Hadley
  59652 Villeneuve d'Ascq
  France

Om onze nieuwsbrieven niet meer te ontvangen, moet u op de link onderaan onze e-mails klikken of uw voorkeuren bijwerken in uw Surprise Me More-account.

Artikel 2: Cookies

Cookiebeheer

Deze maken het mogelijk om meer te weten over het surfgedrag van de internetgebruiker wanneer hij de website bezoekt vanuit om het even welke terminal die de toegang tot onze website mogelijk maakt (Bijvoorbeeld: computer, tablet, smartphone).

2.1. Wat is een cookie?

Een cookie is informatie die wordt opgeslagen op de harde schijf van de internetgebruiker door de website die hij bezoekt. Dit bestand wordt op de computer, telefoon of op een ander apparaat van de internetgebruiker geplaatst. Het bevat verschillende gegevens, met name:

 • de naam van de server die de cookie heeft geplaatst;
 • een unieke willekeurige identificatiecode om de gebruiker van de sessie te identificeren (in de cookie zelf);
 • eventueel een vervaldatum.

Deze informatie wordt soms op de computer van de internetgebruiker opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat kan worden opgeroepen door een server om informatie te lezen en te registreren.

2.2. Welke cookies worden gebruikt?

De belangrijkste functie van de cookies is van technische aard en is een middel om de navigatie-ervaring te verbeteren, statistieken bij te houden, de account inloggegevens te bewaren. De website gebruikt hiertoe de zogenoemde «interne» cookies en cookies van «derden».

 • De cookies zijn noodzakelijk voor de navigatie op onze website: Deze cookies zorgen voor een goede werking van de website. Ze zijn van essentieel belang voor de basisdiensten en -functies, met name de toegang tot de account of personal space van de internetgebruiker door eventuele inloggegevens op te slaan.
 • Performance cookies: Met deze cookies kan anonieme informatie worden verkregen over het surfgedrag van de internetgebruiker op de website. Deze informatie wordt getoetst aan die van andere gebruikers om de navigatie op de website te verbeteren en te optimaliseren. Zo kunnen eventuele problemen efficiënt worden aangepakt. Deze cookies stellen PIMKIE in staat om de navigatie-ervaring te verbeteren en statistieken bij te houden.
 • Functionele cookies: Deze cookies houden de voorkeuren van de internetgebruiker bij, meer bepaald, de taal, het land, de recent bekeken artikelen. Dankzij deze cookies wordt de navigatie van de internetgebruiker gepersonaliseerd, is de ervaring relevanter en sluit deze nauw aan bij de interesses van de internetgebruiker en diens eerder gemaakte keuzes.
 • Advertentiecookies: Deze externe cookies verzamelen informatie over de zoekopdrachten van de internetgebruiker om hem gerichte advertenties te laten zien. Dergelijke cookies worden gebruikt om de bezochte websites en koopgewoonten te onthouden. Deze cookies zijn anoniem.
 • De «social media» cookies: Deze «social media» cookies kunnen geactiveerd worden. De internetgebruiker kan via sociale netwerken interactief optreden(Bijvoorbeeld: functies delen, vind ik leuk). Als een pagina over een dergelijke knop beschikt, kan een directe verbinding worden gemaakt met de sociale media in kwestie en kan er informatie worden overgemaakt op basis van de verzoeken van deze laatsten. Het is aangeraden om het privacybeleid van elk van deze websites te raadplegen.

2.3. Voor welke doelen mogen cookies niet worden gebruikt?

Geen enkele informatie die verband houdt met een bankrekeningnummer wordt door cookies opgeslagen. De informatie verkregen door de cookies wordt uitsluitend gebruikt voor de aanbiedingen en diensten van Pimkie en wordt niet aan derden doorgegeven zonder de toestemming van de internetgebruiker.

2.4. Wie zijn de bestemmelingen van de informatie die in een cookie is opgeslagen?

De informatie die in de cookies van onze websites is opgeslagen is bestemd voor de vennootschap en haar partnerondernemingen, met uitzondering van cookies van derden, hierboven geïdentificeerd als «Advertentiecookies» en «sociale media», bestemd voor de partners.

2.5. Hoe lang worden cookies bewaard?

De gegevens die via cookies worden bekomen, worden gedurende 6 maanden bewaard.

2.6. Gedeeld gebruik van de terminal

Als de terminal van de internetgebruiker door meerdere personen wordt gebruikt, kan PIMKIE niet garanderen dat de diensten en reclame bestemd voor de terminal wel degelijk overeenstemmen met het gebruik van de internetgebruiker en niet van iemand anders die dezelfde terminal gebruikt.

Aldus is het delen van de terminal met andere personen en de configuratie van de parameters van de browser de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de internetgebruiker.

2.7. Hoe cookies op de computer instellen?

De verwijdering van cookies kan de onderbreking van de navigatie tot gevolg hebben, de getrouwheidsaccount uitschakelen en de functionaliteiten die de navigatie vergemakkelijken verliezen. In deze niet limitatieve gevallen, kan PIMKIE niet verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte werking van de website of de beschadiging van de functionaliteiten.

In dit geval zullen alle bezochte websites betrokken zijn. Deze parameters kunnen op elk tijdstip en vanaf om het even welke internetbrowser worden ingesteld, zie het helpmenu van de browser. Hierna volgen enkele voorbeelden:

 • Voor Internet Explorer™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer Internetopties; klik op het tabblad Vertrouwelijkheid en kies daarna het gewenste niveau;
 • Voor Firefox™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer daarna Opties; klik op het tabblad Privéleven en kies daarna de gewenste opties;
 • Voor Chrome™: open het configuratiemenu, selecteer daarna Parameters; klik op geavanceerde Parameters en daarna op Parameters voor content en kies vervolgens de gewenste opties;
 • Voor Safari™: open het menu 'Safari', klik op Voorkeuren en daarna op Beveiliging; klik op Cookies weergeven en kies de gewenste opties;