Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op 31/03/2021

Inleiding

DIRAMODE, SAS met een kapitaal van 86 448 637,50 Euros, gevestigd te 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANKRIJK, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van LILLE METROPOLE onder het nummer 301 571 931 vertegenwoordigd door Yann Hinsinger, Voorzitter en in deze hoedanigheid tevens Publicatiedirecteur (“PIMKIE”), publiceert de website www.pimkie.be (“Website”), waarmee hij producten en accessoires (“Producten”) in de vrouwenwereld te koop aanbiedt onder het merk PIMKIE (“PIMKIE”)
Intracommunautair btw-nummer: BE 0891 602 224.
Telefoonnummer: 026 20 02 65
E-mailadres: SAV_e-shop@pimkie.com

De Website wordt gehost door het bedrijf SALESFORCE, gevestigd 415 Mission St, San Francisco CA 94105 United States of America.

Artikel 1 : Onderwerp

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) worden afgesloten tussen PIMKIE en elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en die geen handelaar is (“Klant”).
Deze Voorwaarden bepalen de verkoop- en aankoopmodaliteiten van de op de Website voorgestelde Producten tussen PIMKIE en de Klant. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en bepalen de opvolging van deze bestelling tussen de contractpartijen op de Website. Zij regelen eveneens de gebruiksvoorwaarden van de Website door de Klant.

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 TEGENSTELBAARHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder die welke van toepassing zijn op verkopen in de winkel of via andere distributie- en verkoopkanalen.
Deze Voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de Website. PIMKIE behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In dat geval zijn de wijzigingen van toepassing vanaf het online plaatsen ervan.

2.2 AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling op de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de Klant met de Voorwaarden.

2.3 BEVOEGDHEID EN DOELEINDEN

De Klant verklaart:

 1. wettelijk meerderjarig te zijn, niet onder voogdij of curatele te zijn, of de uitdrukkelijke toestemming te hebben van haar wettelijke voogden of houder te zijn van een ouderlijke toestemming;
 2. bevoegd te zijn om deze verkoopovereenkomst te sluiten;
 3. niet over te gaan tot de aankoop van Producten voor commerciële doeleinden, met name om die door te verkopen;
 4. geen professionele handelaar en/of verkoper te zijn.

Artikel 3: Producten

BESCHRIJVING

De te koop aangeboden Producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en voorgesteld. Foto’s, tekeningen, video’s of andere voorstellingen van het product van welke aard dan ook (met uitzondering van de essentiële kenmerken van het product) zijn slechts presentatievoorstellen die in geen geval contractueel bindend zijn. De verschillen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals de kleurkwaliteit van de foto of de moeilijkheid om de weergave van de materialen op het scherm getrouw weer te geven. Deze lijst van oorzaken is niet beperkend. Deze verschillen mogen niet worden geïnterpreteerd als conformiteitsgebreken en kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de verkoop.

3.2 BESCHIKBAARHEID

De aanbiedingen voor Producten of diensten en de bijbehorende prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn en geselecteerd kunnen worden op de Website en dit zolang de voorraad strekt. PIMKIE controleert bij de voorbereiding van de bestelling of het (de) bestelde product(en) beschikbaar is (zijn).

Bij tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van het Product behoudt PIMKIE zich het recht voor om:

 1. ofwel de bestelling naar de Klant te sturen, na aftrek van de Producten die niet beschikbaar zijn, met, in voorkomend geval, vermelding van de bijkomende leveringstermijn van die Producten;
 2. ofwel de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

In geval van annulering van de bestelling zal PIMKIE de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en de bestelling terugbetalen volgens de in artikel 8 van deze Voorwaarden vastgelegde voorwaarden.

Artikel 4: Bestellingen

Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen zoals bepaald in artikel 5 van deze Voorwaarden.

4.1 IDENTIFICATIE

Voordat de Klant haar bestelling kan voltooien, moet zij een gebruikersaccount aanmaken of inloggen op dit account om haar aankopen te kunnen doen en de voortgang van haar bestellingen te kunnen volgen.
De Klant moet een formulier invullen dat met name de volgende vermeldingen bevat: aanspreking, naam, voornaam, volledig leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord. Deze informatie is nodig opdat de bestelling kan worden geregistreerd en verzonden.
Indien de Klant geniet van een speciale aanbieding, moet zij, opdat de aanbieding in aanmerking zou worden genomen, noodzakelijkerwijs de code die haar werd toegekend, invoeren in het daartoe voorziene veld. Een promotieaanbieding is slechts geldig onder de voorwaarden die door deze aanbieding worden bepaald en mag niet worden gecumuleerd met enige andere lopende aanbieding of promotie.

4.2 BESTELLING EN OPVOLGING VAN DE BESTELLING

4.2.1 De stappen van de bestelling

Om een online bestelling uit te voeren, moet de Klant de 3 stappen volgen zoals hieronder beschreven:

Stap 1 – Bevestiging van het winkelmandje: Nadat ze op het pictogram “Aan mijn winkelmandje toevoegen” heeft geklikt, controleert de Klant de details van haar bestelling (product, aantal, prijs, maat etc.) en kan ze haar eventuele kortingscode invullen. Vervolgens bevestigt de Klant de keuze van het/de geselecteerde Product(en) door op “Mijn winkelmandje bevestigen” te klikken.

Stap 2 – Identificatie van de Klant: De Klant identificeert zich door de gegevens van haar Klantaccount in te vullen.

Stap 3 - Overzicht en bevestiging van de bestelling door de Klant:

 1. De Klant vult de informatie over de levering in, met name de wijze en plaats van levering.
 2. De Klant selecteert haar betaalmiddel.
 3. De Klant vult de gegevens van haar PIMKIE-cadeaukaart en/of eventuele elektronische aankoopbon in.
 4. De Klant neemt kennis van en aanvaardt de Voorwaarden.
 5. Na alle elementen van haar bestelling te hebben gecontroleerd, bevestigt de Klant haar bestelling door op de knop “Ik bevestig mijn bestelling” te klikken. In deze laatste stap wordt het verkoopcontract met PIMKIE geformaliseerd.

Zodra de bestelling bevestigd is door de Klant en de betalingsstap gevalideerd is, wordt een e-mail met de bevestiging van de bestelling gericht aan de Klant met vermelding van haar volledige bestelling en van de ontvangst van de bestelling.

Na de eerste e-mail zal een e-mail ter bevestiging van verzending van de bestelling worden gericht aan de Klant met daarin de essentiële elementen van haar bestelling.

Alle verkoopfases zijn duidelijk geïdentificeerd op de Website in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Alle gegevens die de Klant tijdens het bestelproces heeft verstrekt en de geregistreerde bevestiging van deze bestelling gelden als bewijs van de transactie.

4.2.2 Opvolging van de bestelling

De Klant die een bestelling heeft geplaatst, kan op elk moment informatie verkrijgen over de opvolging van haar bestelling via het internet:

 1. door in te loggen op haar account op de Website in de rubriek “Mijn bestellingen” in “Mijn ruimte”;
 2. door PIMKIE te contacteren via het daartoe bestemde formulier op de Website onder de rubriek “Contact”;
 3. of via het nummer 026 20 02 65 (kostprijs van een lokale oproep vanuit België, eventueel verhoogd door de telefoonoperator van de Klant).

De factuur van de Klant is rechtstreeks beschikbaar op de Website in de rubriek “Mijn account” die toegankelijk is vanaf de homepage en wordt per e-mail verzonden.

Opgelet: de Klant moet haar factuur bewaren; het is het enige document dat wordt aanvaard in geval van omruiling of terugbetaling in de winkel. Door het invoeren van haar e-mailadres en wachtwoord kan de Klant de factuur voor haar bestelling afdrukken.

4.3 ARCHIVERING

PIMKIE archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt. De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van PIMKIE en/of zijn partners worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen PIMKIE en de Klant.

Artikel 5: Prijzen

De prijzen van de Producten op de Website worden vermeld in euro en zijn inclusief alle taksen die gelden op de dag van de bestelling, exclusief leveringskosten. Ze zijn gegarandeerd, onder voorbehoud van duidelijke druk- of typefouten. Er wordt gepreciseerd dat de prijzen enkel geldig zijn op de Website en in geen geval vereist kunnen worden bij aankoop in de PIMKIE-winkels.

De leveringskosten die gelden op de dag van de bestelling komen boven op de prijzen van het (de) product(en) en zijn ten laste van de Klant, tenzij anders vermeld zoals bepaald in artikel 7.2 van de Voorwaarden.

De Klant kan eventueel genieten van gerichte promotieaanbiedingen waarvan de voorwaarden voorzien zijn en raadpleegbaar zijn in de rubriek “Wedstrijdspellen en aanbiedingen”. PIMKIE behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen in geval van een kennelijke fout of wijziging van het btw-tarief, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die gelden op het moment dat de Klant de bestelling bevestigt.

Artikel 6: Betalingen

6.1 BETALINGSWIJZE

6.1.1 Bankkaart

De Klant kan haar aankopen op de Website betalen met een bankkaart, met name via Visa®, Eurocard/MasterCard®.

Bij de bevestiging van haar bestelling bezorgt de Klant het nummer van haar bankkaart en, afhankelijk van het type van de bankkaart, de vervaldatum en de veiligheidscode die bestaat uit de laatste drie cijfers die op de achterkant van de bankkaart staan vermeld.

Het online verstrekken van het kaartnummer van de Klant en de definitieve validatie van haar bestelling zullen gelden als bewijs van de geldigheid van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van die bestelling.

6.1.2 Betaling met een PAYPAL®-account

Klanten die over een PayPal®-account beschikken, kunnen tijdens de bevestigingsfase van hun bestelling het e-mailadres en wachtwoord invoeren die gelinkt zijn aan hun PayPal®-account. Voor meer informatie over de PAYPAL-kaart kunt u terecht op de PAYPAL-website.

6.1.3 Betaling met een GOOGLE PAY®-account

Klanten die over een Google Pay®-account beschikken, kunnen tijdens de bevestigingsfase van hun bestelling het e-mailadres en wachtwoord invoeren die gelinkt zijn aan hun Google Pay®-account. Voor meer informatie over het Google Pay®-account kunt u terecht op de Google Pay®-website.

6.1.4 Betaling met een cadeaukaart van PIMKIE

Bij de bevestiging van haar bestelling geeft de Klant die houder is van een cadeaukaart van PIMKIE of digitale cadeaukaart van PIMKIE (gezamenlijk “Cadeaukaart”) het nummer van haar cadeaukaart in het daartoe bestemde veld in.

Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan de bedragen die beschikbaar zijn op de Cadeaukaart, kan de betaling worden aangevuld met elk ander betaalmiddel voorzien in dit artikel 6 “Betaling”.

In geval van annulering of retour voor terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke bestelling die betaald werd met een Cadeaukaart, zal een elektronische PIMKIE-aankoopbon voor het exacte terug te betalen bedrag naar de Klant worden gestuurd. In ieder geval zal PIMKIE geen enkele terugbetaling op een bankkaart of in contanten verrichten.

6.1.5 Betaling met elektronische aankoopbonnen

Kundinnen, die eine PIMKIE-Geschenkkarte, eine PIMKIE-E-Geschenkkarte oder eine Partner-Geschenkkarte haben (zusammengenommen als „Geschenkkarte“ bezeichnet), geben die Nummer ihrer Geschenkkarte in das dafür vorgesehene Feld ein.

Wenn die Bestellsumme den auf der Geschenkkarte verfügbaren Betrag übersteigt, kann die Zahlung durch eine andere Zahlungsweise ergänzt werden, die in diesem Artikel 6 „Zahlung“ erläutert ist.

Im Falle einer Stornierung oder Rücksendung mit der Bitte um Erstattung des ganzen oder teilweisen Bestellwertes, der mit einer PIMKIE Geschenkkarte bezahlt wurde, erhält die Kundin einen elektronischen PIMKIE-Einkaufsgutschein über den zu erstattenden Betrag. PIMKIE erstattet auf keinen Fall Beträge auf Kreditkarten oder in bar zurück.

6.1. 6 Zahlung durch Sofortüberweisung

Wenn die Kundin ihre Bestellung bestätigt, wird sie auf eine Zahlungsseite und zu einem Überweisungsformular geleitet. Die Kundin gibt ihre Bankleitzahl ein. Nach Eingabe der Bankanmeldedaten und der PIN wird die Transaktion eingeleitet, wenn ein ausreichendes Guthaben auf dem Bankkonto der Kundin ist. Die Kundin hat die Möglichkeit zu wählen, welches Bankkonto mit der Zahlung belastet wird, wenn sie mehr als ein Bankkonto hat, das für die Transaktion zur Verfügung steht. Die Zahlung erfolgt dann sofort und die Kundin erhält eine Transaktionsbestätigung.

6.1.7 Zahlung mit elektronischen Gutscheinen

De houder van de aankoopbon voert de code op de aankoopbon of de code die per e-mail door PIMKIE is meegedeeld, in het daarvoor bestemde veld in.

6.2 NIET-BETALING

PIMKIE behoudt zich het recht voor een levering te weigeren of een bestelling van een Klant niet te aanvaarden als deze een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald.

Bovendien zal PIMKIE, in geval van niet-betaling na levering van de goederen, aan de Klant een verzoek tot onmiddellijke betaling richten en behoudt PIMKIE zich het recht voor zijn vordering over te dragen of zich te laten vertegenwoordigen door een derde van zijn keuze. PIMKIE behoudt zich het recht voor om de wanbetaling strafrechtelijk te vervolgen voor diefstal.

Bovendien behouden de diensten van PIMKIE zich de mogelijkheid voor om op elk moment tijdens het bestelproces aanvullende informatie van de Klant te vragen of elke transactie te weigeren, met name wanneer het facturatieadres verschilt van het leveringsadres of wanneer de betaalkaarten in een ander land dan België werden afgeleverd. Deze aanvragen worden met alle middelen, met name via e-mail, ingediend.

6.3 FRAUDE

De Klant wordt eraan herinnerd dat het namaken of vervalsen van een betaal- of afnamekaart en het met kennis van zaken gebruiken of proberen te gebruiken van een vervalste betaal- of afhaalkaart, bestraft worden met een gevangenisstraf en een zware boete. (cf. art.210 bis en 504 quater Strafwetboek).

6.4 VEILIGHEID VAN DE BETALINGEN

Er worden verschillende toegangen tot autorisatieverleners gebruikt om de gegevens te verifiëren om zo misbruik en fraude te voorkomen. Hiervoor staat de server in versleutelde modus en wordt alle verzonden informatie gecodeerd. De bankgegevens van de Klant verschijnen op geen enkel moment duidelijk op het internet en worden niet aan PIMKIE bezorgd.

Om het betalingssysteem maximaal te beveiligen maakt PIMKIE gebruik van veilige betalingssystemen van vooraanstaande financiële instellingen in de elektronische handel. Hierbij worden vertrouwelijke betalingsgegevens versleuteld (SSL) en rechtstreeks aan de financiële instelling doorgegeven.

PIMKIE maakt gebruik van 3D secure-technologie. Veilige elektronische handel is een initiatief met als basisbeginsel het waarborgen van de veiligheid van internettransacties. Bij betaling via de beveiligde betaalgateway controleert het systeem automatisch of de creditcard is geactiveerd voor beveiligde elektronische handel. Het systeem zal vervolgens contact opnemen met de bank die de kaart uitgeeft, die toestemming voor de verrichting zal vragen via een persoonlijke authenticatiecode. Dit zal enkel gebeuren indien de bank die de creditcard uitgeeft de authenticatiecode bevestigt. Anders wordt de transactie afgewezen.

Als aanvulling op het systeem van “beveiligde betaling” en om internetfraude te voorkomen, behoudt PIMKIE zich het recht voor om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te controleren en gepaste maatregelen te nemen (verzoek om bewijsstukken en/of annulering van de bestelling) opdat de gekochte goederen worden geleverd overeenkomstig de gegevens van de bestelling.

Artikel 7: Leveringen

7.1 LEVERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR KLANTEN VAN PIMKIE

Alle gerealiseerde bestellingen worden geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling op de Website. De Klant kan verschillende leveringswijzen selecteren die in de onderstaande tabel worden beschreven.

7.2 LEVERINGSTERMIJNEN EN -KOSTEN

Voor elke bestelling kan aan de Klant een forfaitaire bijdrage worden gevraagd in de leveringskosten, behalve indien zij uitzonderlijk gratis is onder bepaalde voorwaarden (zie onderstaande tabel). De bijdrage wordt berekend op basis van het bedrag van de bestelling, het land van levering en de gekozen vervoerswijze.

Het bestelbedrag is het totale bedrag van de Producten waarvan de waarde op de factuur is vermeld.

Als de Klant uitzonderlijk gratis leveringskosten heeft gekregen onder de hierna vermelde voorwaarden en deze voorwaarden niet meer zijn vervuld, behoudt PIMKIE zich het recht voor om de leveringskosten in rekening te brengen.

Leveringswijze Via een afhaalpunt Thuis
Leveringskosten incl. btw
2,99€ 5,99€
Gratis levering
Vanaf € 60 netto-aankoop
(na aftrek van alle kortingen)
Vanaf € 60 netto-aankoop
(na aftrek van alle kortingen)
Leveringstermijnen*
4 4

* De hierna vermelde leveringstermijnen kunnen aangepast worden naargelang de periode waarin de Klant een bestelling plaatst (solden etc.).

7.3 – ONTVANGST VAN PRODUCTEN DOOR DE KLANT

7.3.1 Aflevering van de Producten op het door de Klant opgegeven adres

De bestelling wordt verzonden naar het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. Als de Klant afwezig is, wordt een bericht van bezoek achtergelaten in haar brievenbus.

Zodra de dienstverlener van PIMKIE de Klant informeert dat het pakket kan worden opgehaald in een van zijn vestigingen, beschikt zij over de door de dienstverlener aangegeven termijn om het pakket op te halen op vertoon van haar identiteitskaart. Na deze termijn wordt het pakket op kosten van de Klant teruggestuurd naar PIMKIE.

Indien het pakket wordt teruggestuurd naar PIMKIE omdat de bestelling niet aan de Klant werd overhandigd, wordt het pakket als achtergelaten beschouwd en kan de Klant geen klacht meer indienen. PIMKIE betaalt de Klant het bedrag van de bestelde Producten terug op basis van de gefactureerde prijs, exclusief leveringskosten.

PIMKIE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het afleveren van een pakket op een verkeerd adres als deze fout voortvloeit uit de aanwijzingen die de Klant heeft gegeven bij het plaatsen van de bestelling.

7.3.2 Aflevering van de Producten in het afhaalpunt

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om het afhaalpunt te kiezen waar ze haar bestelling wil ophalen.

Indien het pakket wordt teruggestuurd naar PIMKIE omdat de bestelling niet aan de klant werd overhandigd, wordt het pakket als achtergelaten beschouwd en kan de Klant geen klacht meer indienen. PIMKIE betaalt de Klant het bedrag van de bestelde Producten terug op basis van de gefactureerde prijs, exclusief leveringskosten.

7.4 EIGENDOM VAN PRODUCTEN

De Producten blijven eigendom van PIMKIE tot de volledige betaling van de bestelling door de Klant, ongeacht de leveringsdatum van de Producten. Vanaf de ontvangst van de bestelling door de Klant gaat het risico op verlies en beschadiging van de geleverde Producten echter over op de Klant.

Artikel 8: Retours en terugbetalingen

8.1 WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

8.1 Uitoefeningsmodaliteiten

Overeenkomstig artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht beschikt de Klant, die Producten heeft ontvangen die haar niet volledig tevreden zouden stellen, over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van haar bestelling om haar herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat zij haar beslissing moet motiveren of andere kosten moet dragen dan die welke nodig zijn voor het terugsturen van de goederen naar de magazijnen van PIMKIE.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons uw beslissing tot herroeping meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring op een van de onderstaande manieren:

 1. - via het herroepingsformulier dat aanwezig is in het pakket of dat kan worden gedownload op de website in de rubriek FAQ/retour, omruiling en terugbetaling;
 2. - per brief of e-mail met vermelding van naam, voornaam, adres, bestelnummer, datum van plaatsing van de bestelling, datum van ontvangst van de bestelling en het artikelnummer waarop de herroeping betrekking heeft, op het postadres van DIRAMODE – PIMKIE INTERNATIONAL, 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - Frankrijk of per e-mail via ons contactformulier op de website www.pimkie.be;
 3. - Stuur het pakket direct terug naar het magazijn op het adres PIMKIE – LOGS 330 rue de la Martinoire 59290 Wattrelos – FRANKRIJK.

De Klant die haar herroepingsrecht heeft uitgeoefend, beschikt dan over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van haar beslissing, om de bestelling terug te sturen naar PIMKIE onder de voorwaarden voorzien in artikel 8.3 “RETOURS”. Voor retourzendingen naar het magazijn zijn de directe kosten voor het terugsturen van de Producten ten laste van de Klant.

8.2 Uitzonderingen

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten:

 1. - overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn opgesteld volgens de specificaties van de consument of duidelijk zijn gepersonaliseerd;
 2. - overeenkomsten voor de levering van goederen die na levering door de consument werden uitgepakt en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden (bv. ondergoed, sokken, panty’s, badpakken, oorbellen).

De geretourneerde Producten mogen evenmin een waardevermindering hebben ondergaan die voortvloeit uit andere handelingen dan noodzakelijk om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen. Daarom worden de beschadigde producten (gebruikt, gedragen, beschadigd, bevlekt, gescheurd, zonder etiketten etc.) niet teruggenomen of terugbetaald door PIMKIE. Daartoe informeert PIMKIE de Klant dat elk geretourneerd Product systematisch en zorgvuldig wordt gecontroleerd.

8.2 CONVENTIONEEL HERROEPINGSRECHT

De Klant beschikt over een bijkomende termijn van 16 dagen vanaf het einde van de termijn van het wettelijke herroepingsrecht om haar wens tot herroeping kenbaar te maken. In dit kader draagt de Klant integraal de leverings- en retourkosten.

8.3 RETOURS

Retourwijze Per Post Via een afhaalpunt*
Beschikbaarheid JA JA

*OPGELET: retourzenden via een afhaalpunt is alleen mogelijk als de bestelling oorspronkelijk werd geleverd in een afhaalpunt.

8.3.1 Voorwaarden voor retour per post

Wanneer Producten rechtstreeks naar PIMKIE worden teruggestuurd, moet de Klant haar bestelling samen met de ingevulde retourbon, die bij de e-mail is gevoegd of hier beschikbaar is, en haar aankoopfactuur terugsturen naar het volgende adres: PIMKIE – LOGS 330 rue de la Martinoire 59290 Wattrelos – FRANKRIJK.

Om bewijsredenen moedigt PIMKIE de Klant sterk aan om haar pakket terug te sturen als aangetekend pakket of als track-and-tracepakket.

8.3.2 oorwaarden voor retour via een afhaalpunt

Je kunt je goederen gratis terugsturen via een afhaalpunt. Hiervoor dien je steeds het retourformulier in te vullen. Stop het formulier in je pakket en plak het retourlabel erop. Het retourlabel kun je op voorhand aanvragen bij onze klantendienst. Vervolgens kun je het pakket naar een van de afhaalpunten in het PIMKIE-netwerk brengen. Zonder dit label kan PIMKIE geen rekening houden met de retour.

8.4 TERUGBETALINGEN

PIMKIE verbindt zich ertoe de aankopen (exclusief leveringskosten) zo snel mogelijk terug te betalen na de datum waarop hij de geretourneerde Producten heeft opgehaald of onmiddellijk in de winkel in geval van een retour in de winkel. De Klant zal worden terugbetaald via de betaalwijze die werd gebruikt bij de bestelling.

Als de betaling echter is uitgevoerd met een cadeaukaart of digitale cadeaukaart van PIMKIE, krijgt de Klant het bedrag van de geretourneerde Producten terugbetaald in de vorm van een elektronische aankoopbon die is beperkt tot het bedrag dat met de Cadeaukaart van Pimkie is betaald. Het eventuele restant wordt terugbetaald via dezelfde betaalwijze die werd gebruikt om de betaling van de bestelling aan te vullen.

8.5 OMRUILINGEN

Indien de Klant bij ontvangst van het pakket beslist om een Product om te ruilen, De Klant moet onmiddellijk een nieuwe bestelling plaatsen op de Website, zonder te wachten op de verwerking van haar retour en terugbetaling.

Indien de nieuwe bestelling lager is dan het oorspronkelijke bedrag, zal de bankrekening van de Klant gecrediteerd worden met het bedrag van de geretourneerde Producten.

Artikel 9: Garanties

Overeenkomstig de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument geldt voor alle Producten die op de Website worden verkocht de wettelijke garantie (artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

De Klant beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het product om in toepassing van de wettelijke garantie op te treden. In dat geval kan de Klant kiezen tussen herstelling of vervanging van het product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument.

De Klant is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van non-conformiteit van het Product gedurende vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product. Er wordt aan herinnerd dat de wettelijke garantie van toepassing is ongeacht de eventuele commerciële garantie die aan de Klant zou kunnen worden toegekend.

Bovendien kan de Klant beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van de artikelen en de bovenvermelde wet in te roepen. In dat geval kan de Klant kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Artikel 10: Milieu

Triman

Het Triman-logo is gebaseerd op een regeling in het Franse milieuwetboek. Het logo betekent dat het recycleerbaar product gesorteerd moet worden en dat het product in een recyclagecontainer moet worden geplaatst. Dit logo wordt aangebracht op alle verbruiksproducten die worden ingezameld door milieu-instanties en waarvan de recycleerbaarheid wordt gewaarborgd. Dit geldt voor PIMKIE, zijn Producten van textiel en zijn commerciële prospectussen (flyers).

Ze moeten dus door elke Klant worden gesorteerd.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het Triman-logo kan voorkomen op de Producten of op de verpakking, de handleiding of elke andere drager, inclusief immateriële dragers.

Artikel 11: Handtekening en bewijs

Voor elke betaling met een bankkaart op de Website geldt het elektronische certificaat dat door de betalingsbeheerder wordt afgeleverd als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 3 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek.

De geïnformatiseerde registers die in de computersystemen van PIMKIE worden bewaard, worden beschouwd als bewijsmateriaal voor communicatie, bestellingen en betalingen tussen partijen. De bewijslast van het tegendeel ligt bij de Klant.

Artikel 12: Verantwoordelijkheden

PIMKIE is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit dit contract. PIMKIE kan zich echter van zijn aansprakelijkheid ontdoen door het bewijs te leveren dat de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan de Klant, aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde ten aanzien van de overeenkomst, of aan een geval van overmacht zoals bepaald door de artikelen 1147 en 1148 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

PIMKIE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongemakken of schadelijke gevolgen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en die volledig buiten de voorzorgsmaatregelen en genomen maatregelen van PIMKIE vallen. PIMKIE kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de dienstverlening, externe indringing of aanwezigheid van computervirussen, in geval van tijdelijke onderbreking om technische of onderhoudsredenen, of iedere inhoud van websites waarnaar de hyperlinks vanaf de Website kunnen verwijzen.

Er wordt gepreciseerd dat de Website in overeenstemming is met de Franse wetgeving en PIMKIE geeft in geen geval garantie dat de Klant voldoet aan de lokale wetgeving die van toepassing zou zijn op de Klant die de Website vanuit een ander land heeft bezocht.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 ALGEMEEN

PIMKIE is eigenaar van de rechten op de teksten, de algemene indeling, de al dan niet bewegende beelden, de grafische elementen en de geluiden en algemeen de volledige inhoud van de Website.

13.2 AUTEURSRECHT

Elke gedeeltelijke of volledige weergave of reproductie, op welke wijze ook, zonder toestemming van PIMKIE is verboden op grond van artikel 2.20 van het Benelux-Verdrag. Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of verwerking, bewerking of reproductie via welke techniek of procedure ook.

De schending van artikel 2.20 van het Benelux-Verdrag vormt een inbreuk in de zin van artikel XV van het Wetboek van economisch recht, die een misdrijf uitmaakt dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf en een boete.

13.3 MERK

De merken van Pimkie en de logo’s op de Website zijn gedeponeerde handelsmerken. Het reproduceren, namaken, gebruiken, plaatsen, verwijderen of wijzigen van een gedeponeerd handelsmerk kan bestraft worden met een gevangenisstraf en een boete.

Geen enkele bepaling van deze Voorwaarden verleent de Klant een recht van welke aard ook op elementen die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht en waarvan PIMKIE de eigenaar is of waarvoor PIMKIE het exclusieve exploitatierecht heeft.

13.4 HYPERLINKS

De Klant die een eigen website heeft en, voor persoonlijk gebruik, een koppeling naar de Homepage van de Website wil vermelden, moet hier de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PIMKIE voor krijgen, daar, in geen enkel geval, die koppeling gezien kan worden als een impliciete overeenkomst. In ieder geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van PIMKIE worden verwijderd.

Artikel 14: Klachten

14.1 KLANTENDIENST

Voor informatie, klachten of vragen over de Voorwaarden of de Producten van PIMKIE die op de Website te koop worden aangeboden, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst:

 1. per post naar het volgende adres: DIRAMODE – PIMKIE INTERNATIONAL, 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ (Frankrijk);
 2. telefonisch op het nummer 026 20 02 65 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur;
 3. via WhatsApp op het nummer +32 2 790 68 95 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur;
 4. per e-mail vanuit de rubriek “Neem contact met ons op” op de website www.pimkie.be.

14.2 BEMIDDELING

Overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de minnelijke schikking van geschillen kan de Klant, indien zij dat wenst en indien zij bepaalde hieronder vermelde voorwaarden naleeft, een beroep doen op een bemiddelaar waarvan de gegevens door PIMKIE aan haar worden meegedeeld.

Er dient te worden opgemerkt dat de bemiddeling slechts geldig zal zijn indien:

 1. de Klant eerst heeft geprobeerd het geschil rechtstreeks met PIMKIE op te lossen door middel van een schriftelijke klacht;
 2. de vordering van de Klant niet kennelijk ongegrond of onrechtmatig is;
 3. het geschil niet reeds onderzocht werd door een andere bemiddelaar of een rechtbank.

Het beroep op een bemiddelaar is overigens een vertrouwelijke procedure en is uitsluitend ten laste van PIMKIE, met uitzondering van de eventuele kosten voor de advocaat en eventuele expert.

Overeenkomstig artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting aan, dat beschikbaar is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 15: Toepasselijk recht/Geschillen

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Indien de Klant echter gedomicilieerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België, kan het recht van de lidstaat waar zij haar woonplaats heeft, op haar worden toegepast indien dit recht gunstiger is dan het Belgisch recht.

In geval van een geschil zal vóór elke gerechtelijke actie een minnelijke oplossing worden gezocht. Bij gebrek aan akkoord zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 16: Algemene bepalingen

15.1 TAAL VAN DE OVEREENKOMST

De enige referentietaal voor deze Voorwaarden is het Frans.

15.2 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht of als zodanig wordt verklaard door een beslissing die kracht van gewijsde heeft van een bevoegd rechtsgebied, of indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig zou zijn door wijzigingen in wet- en regelgeving, blijven de overige bepalingen hun kracht en betekenis behouden. Dit zal in geen geval de geldigheid en de naleving van deze Voorwaarden aantasten.