ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN CADEAUKAARTEN EN E-CADEAUKAARTEN PIMKIE VAN KRACHT OP 01/03/2018

Voorwoord

Onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (hieronder "AVGV" genoemd) worden afgesloten tussen: De Vennootschap Diramode, SAS met kapitaal van 86 448 637,50 Euros, met maatschappelijke zetel te 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANKRIJK, ingeschreven in het Handelsregister van RIJSEL onder het nummer 301 571 931 RCS LILLE en het intracommunautaire btw-nummer: FR 06 301 571 931.

Telefoon: 01 70 48 90 31
E-mail: SAV_e-shop@pimkie.com
(hierna genoemd «PIMKIE»)
enerzijds, En:
Elke gebruiker van de website www.pimkie.be
(hierna genoemd de «Klant» of de «Internetgebruiker»)

Artikel 1: Doel

De onderhavige voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopmodaliteiten van de Cadeaukaarten en van de E-cadeaukaarten aangeboden op de website te bepalen tussen PIMKIE en de Klant. Deze regelen alle nodige stappen om de bestelling te plaatsen en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen op de website.

Artikel 2: Toepassingsbereik

2.1 DEFINITIES

Elk van de volgende termen wordt in de navolgende betekenis gebruikt:

"De internetgebruiker": elke fysieke persoon die de website bezoekt.
"De klant": elke fysieke persoon die op de website surft en er een Cadeaukaart of een E-Cadeaukaart koopt.
«De begunstigde»: elke fysieke persoon voor wie een cadeaukaart of een E-cadeaukaart bestemd is.
"De site": de website www.pimkie.be
«Cadeaukaart»: fysieke cadeaukaart PIMKIE, verkocht op de website.
«E-cadeaukaart»: gedematerialiseerde cadeaukaart PIMKIE, uitsluitend op de website verkocht.
«Applicatie»: mobiele applicatie PIMKIE.

2.2 AFDWINGBAARHEID VAN DE AVGV

Onderhavige AVGV worden toegepast met uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van artikelen op de website, op de verkoop in de winkel of via andere distributie- en commercialiseringskanalen. Onderhavige AVGV zijn steeds beschikbaar op de website en primeren op elk ander document, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PIMKIE.

PIMKIE behoudt zich het recht voor om deze AVGV op elk moment aan te passen of te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de klant zodra ze online staan en zijn niet toepasbaar op voordien afgesloten transacties. Elke bestelling van een cadeaukaart en/of van een E-cadeaukaart die op de website wordt geplaatst, wordt beheerst door de AVGV die op de datum van de bestelling van toepassing zijn. Bijgevolg, zijn alleen de AVGV die gelden bij het sluiten van het contract bindend voor de klant.

2.3 AANVAARDING VAN DE AVGV

Vooraleer het verkoopcontract gesloten wordt, erkent de klant onderhavige AVGV gelezen, begrepen en aanvaard te hebben, wat hij bevestigt door het aanvinken van het vakje «Door mijn bestelling te valideren, verklaar ik de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden betreffende de cadeaukaarten en de e-cadeaukaarten gelezen te hebben en zonder voorbehoud aanvaard te hebben» bij het plaatsen van zijn bestelling.

De internetgebruiker die de website gebruikt verbindt zich ertoe de onderhavige AVGV te respecteren.

2.4 HANDELINGSBEKWAAMHEID

De internetgebruiker en/of de klant verklaart over de handelingsbekwaamheid te beschikken om deze overeenkomst af te sluiten, namelijk de wettelijke meerderjarigheid bereikt te hebben en niet onder voogdij of curatele te staan of de uitdrukkelijke toelating te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordigers.

2.5 BESTEMMING

De klant verklaart dat de PIMKIE cadeaukaarten en e-cadeaukaarten die hij aankoopt enkel voor diens persoonlijk gebruik bestemd zijn en geenszins voor commerciële doeleinden, met name met het oog op wederverkoop.

2.6 TERRITORIALITEIT

Alle aanbiedingen van cadeaukaarten en e-cadeaukaarten zijn geldig in België.

Artikel 3: Werking en gebruik van de cadeaukaart en de e-cadeaukaart

De PIMKIE cadeaukaarten en de e-cadeaukaarten zijn beschikbaar op de website onder de volgende vormen:

Fysieke kaart: de cadeaukaart wordt naar de klant of naar de begunstigde van de cadeaukaart toegestuurd als brief met opvolging, binnen een termijn van 2 tot 3 werkdagen (termijn ter indicatie). De cadeaukaarten kunnen alleen verstuurd worden naar een klant of naar een begunstigde die een postadres in België heeft.

Gedematerialiseerde kaart: de e-cadeaukaart wordt gratis toegestuurd via e-mail, met een gepersonaliseerd bericht voor de begunstigde van de e-cadeaukaart. De klant kan kiezen wanneer de e-cadeaukaart verzonden wordt: op de dag van de aankoop of op een andere datum binnen de 6 maand na de datum van de bestelling.

De aanbiedingen van cadeaukaarten en e-cadeaukaarten zijn geldig zolang de hoeveelheden op de website kunnen bekeken en geselecteerd worden, en dit zolang de voorraad strekt.

De klant kan de cadeaukaart en/of de e-cadeaukaart opladen met een bedrag begrepen tussen €10 en €100.

Een cadeaukaart is 1 jaar geldig, te rekenen vanaf de activeringsdatum en de e-cadeaukaart is 1 jaar geldig te rekenen van de verzenddatum naar de begunstigde.

Vooraleer de cadeaukaart gebruikt wordt, dient ze online geactiveerd te worden door de begunstigde. Deze stap is noodzakelijk en kan niet in de winkel uitgevoerd worden. Hiervoor moet de begunstigde naar de online activeringspagina gaan (link naar de activeringspagina) en het nummer van de cadeaukaart ingeven, alsook zijn e-mailadres. De begunstigde ontvangt dan een e-mail met een link waarop hij moet klikken om de cadeaukaart te activeren.

Voor de e-cadeaukaart is het niet nodig dat de kaart vóór gebruik geactiveerd wordt.

De begunstigde van een cadeaukaart of van een e-cadeaukaart kan zijn aankopen op de website betalen, in de PIMKIE winkels in België of op de applicatie, in één keer of in meerdere keren, tot het saldo uitgeput is of zolang de geldigheidsdatum niet vervallen is.

Als het bedrag van de aankopen hoger is dan het bedrag dat op de cadeaukaart of e-cadeaukaart staat, kan de betaling vervolledigd worden via de betaalmethode die de klant verkiest. Let op: de cadeaukaart en/of de e-cadeaukaart kunnen niet gebruikt worden om een andere cadeaukaart en/of e-cadeaukaart te kopen.

Informaties betreffende het resterende saldo op de cadeaukaart en op de e-cadeaukaart zijn te vinden op de website via de pagina «Mijn saldo bekijken» onder de rubriek «Cadeaukaarten», of door hier te klikken (link naar de pagina «Mijn saldo bekijken»), en in alle PIMKIE winkels in België. Behoudens tegenbewijs, zal het op een bepaald moment beschikbare saldo overeenkomen met het bedrag dat aangegeven wordt door de kaartlezer die in de PIMKIE winkels gebruikt wordt, of met het bedrag dat vermeld wordt bij raadpleging op de website.

Cadeaukaarten en e-cadeaukaarten worden geenszins terugbetaald en er wordt geen wisselgeld teruggeven. Dit geldt zowel voor de klant als voor de begunstigde. Bij verlies of diefstal, of indien de geldigheidsperiode vervallen is, kunnen ze noch vervangen, noch terugbetaald worden, en elk bedrag dat eventueel nog beschikbaar is, zal verloren zijn. Ertegen kan geen oppositie worden ingesteld. Cadeaukaarten en e-cadeaukaarten kunnen niet opnieuw gecrediteerd worden noch opnieuw uitgegeven worden.

Cadeaukaarten en e-cadeaukaarten zijn uitsluitend geldig in België voor het kopen van producten die te koop aangeboden worden in alle PIMKIE winkels, op de website of op de applicatie.

Artikel 4: Bestelling

De klant kan in geen geval tegelijk een bestelling van een cadeaukaart en/of e-cadeaukaart plaatsen en een bestelling van artikelen aangeboden op de website. Elke bestelling van een cadeaukaart en/of e-cadeaukaart moet afgerond zijn vooraleer artikelen kunnen besteld worden, en omgekeerd.

4.1 AANMAKEN VAN EEN GEBRUIKERSACCOUNT OF GUEST CHECKOUT

Om een cadeaukaart of een e-cadeaukaart te bestellen, kan de klant kiezen om een gebruikersaccount aan te maken of om zijn bestelling te plaatsen in gastmodus (hierna «guest checkout»).

Door het aanmaken van een account zal de klant producten kunnen kopen en het verloop van zijn bestellingen direct op de website kunnen volgen, in de rubriek «Mijn account/Mijn bestellingen/ Mijn bestelde cadeaukaart(en)». De Klant die zijn bestelling via guest checkout plaatst, zal het verloop van zijn bestelling kunnen volgen op de website dankzij de link die in de bevestigingsmail van de bestelling vermeld staat. In elk geval, dient de klant een formulier in te vullen dat de volgende informatie zal bevatten: aanspreektitel, naam, voornaam, volledig leveringsadres, e-mail, telefoonnummer. Deze informatie is noodzakelijk om de bestelling te kunnen registreren en verzenden, en zullen geenszins voor andere doeleinden gebruikt worden.

4.2 BESTELLING EN OPVOLGING VAN DE BESTELLING

4.2.1 De stappen om een bestelling te plaatsen

Om een cadeaukaart of een e-cadeaukaart online te bestellen, dient de klant de volgende stappen uit te voeren:

Stap 1: Naar de websitepagina gaan die specifiek de cadeaukaarten en e-cadeaukaarten betreft, hier toegankelijk (link homepagina kaarten).
Stap 2: De winkelmand controleren
Een cadeaukaart of een e-cadeaukaart selecteren.
Het aantal cadeaukaarten of e-cadeaukaarten van zijn keuze selecteren, en het formulier invullen met de gevraagde informatie.
Stap 3: Identificatie van de klant
De klant controleert de details van zijn bestelling (het aantal cadeaukaarten/e-cadeaukaarten, het leveringsadres, de gecrediteerde bedragen op de cadeaukaarten/e-cadeaukaarten, enz.). Vervolgens bevestigt hij de geselecteerde cadeaukaart(en) of e-cadeaukaart(en) door te klikken op «Mijn winkelmand bevestigen» en voert de informatie in betreffende de levering.
Stap 4: Overzicht en bevestiging van de bestelling door de klant
a. De klant controleert de gegevens betreffende de levering. Voor de cadeaukaart, heeft de klant de keuze tussen het ingeven van zijn persoonlijk postadres of het postadres van de begunstigde. Voor de e-cadeaukaart, heeft de klant de keuze om zijn persoonlijk e-mailadres in te geven of het e-mailadres van de begunstigde. Hij kan kiezen om al dan niet een gepersonaliseerd bericht ter attentie van de begunstigde in te voegen. De klant heeft ook de mogelijkheid om het tijdstip te kiezen waarop de e-cadeaukaart verzonden wordt: nog dezelfde dag of op een latere datum binnen de 6 maanden na de besteldatum. Pimkie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gepersonaliseerd bericht ingevoerd door de klant.
b. De klant selecteert de betalingsmethode.
c. De klant neemt kennis van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de cadeaukaarten en e-cadeaukaarten en accepteert ze.
d. Nadat hij alle elementen van zijn bestelling nagekeken heeft, bevestigt de klant zijn bestelling door te klikken op de knop "Ik bevestig mijn bestelling met betalingsverplichting".
Zodra de bestelling door de klant bevestigd is en de stap betaling gevalideerd is, wordt een e-mail ter notificatie van de registratie aan de klant toegestuurd, met een overzicht van de gehele bestelling en de vermelding dat deze goed geregistreerd is.
Stap 5: Verzending van de bestelling
In de dagen volgend op de validering van de bestelling, en na controle ervan, ontvangt de klant een e-mail die de verzending van de cadeaukaart of van de e-cadeaukaart meldt.

4.2.2 Opvolging van de bestelling

De klant die een bestelling geplaatst heeft kan, wanneer hij wil, informatie krijgen betreffende de opvolging van zijn online bestelling:

-op de website, onder «Mijn bestellingen cadeaukaarten» in «Mijn account»,
-of door PIMKIE te contacteren via het hiervoor bestemde formulier beschikbaar op de website, onder "contact"
-of op het nummer 026 20 02 65
De factuur van de klant is direct beschikbaar op de website, onder «Mijn Account/Mijn bestellingen/Mijn bestelde cadeaukaarten», te bereiken vanaf de homepagina of via de link vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling.

4.3 ARCHIVERING VAN DE FACTUREN

De facturen worden op onze server gearchiveerd voor een periode van 10 jaar. Ten allen tijde, heeft de Klant toegang tot het detail van zijn bestellingen door in te loggen op zijn account of door PIMKIE rechtstreeks te contacteren onder «contact» of per telefoon.

Artikel 5: Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om zijn op de website gekochte cadeaukaarten en e-cadeaukaarten te betalen via een kredietkaart (Visa® card, Eurocard/MasterCard®), met uitsluiting van alle andere betaalmiddelen. PIMKIE heeft de nodige technologieën ingebouwd ter beveiliging van de bestellingen en van de bijhorende betalingen die door de klant worden uitgevoerd op de website.

5.1 BETALING OP DE WEBSITE VIA KREDIETKAART

5.1.1 Uitvoering van de betaling

Bij de bevestiging van zijn bestelling, vult de klant het kaartnummer in, en, afhankelijk van het type kaart, de vervaldatum van de kaart en het cryptogram (de laatste drie cijfers op de achterkant van de kaart). Het online ingeven van het kaartnummer van de klant en de uiteindelijke validering van zijn bestelling bewijzen de integriteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen verschuldigd in uitvoering van voormelde bestelling. Het debiteren van de bankrekening van de klant door PIMKIE gebeurt op het moment dat de bestelling gevalideerd wordt.

5.1.2 Beveiliging van de betaling

Via verschillende autorisatiesystemen worden de gegevens gecontroleerd om misbruik en fraudes te vermijden. Hiervoor is de server in gecodeerde modus en alle overgedragen informatie is gecodeerd. Geen enkel gegeven transiteert onversleuteld over het Internet. Om de veiligheid van de betalingen te waarborgen, maakt de website gebruik van de beveiligde betaalplatform Payzen®, die de beveiligingsnorm SSL integreert. Vertrouwelijke gegevens worden eerst gecodeerd en daarna direct doorgestuurd naar de server van Payzen®, zonder over de fysieke dragers van de server van de websiteserver te gaan. Als de ontvangst van de bestelling bevestigd is (cf. artikel 4.2), wordt het betalingsverzoek in real time doorgevoerd naar de beveiligde online betalingsbeheerder Payzen®, welke een aanvraag tot toestemming aan het kredietkaartennetwerk stuurt. De online betalingsbeheerder geeft vervolgens een elektronisch bewijs af. De diensten van PIMKIE behouden zich de mogelijkheid voor om bijkomende informatie te vragen aan de klant of om een transactie te weigeren op elk moment van het betalingsproces, namelijk in het geval dat het factuuradres verschilt van het leveringsadres, dat de betaalkaarten in een ander land zijn afgeleverd dan Frankrijk. Alle middelen kunnen voor deze aanvragen gebruikt worden, onder meer e-mails.

5.2 WANBETALING

PIMKIE behoudt zich het recht voor een levering te weigeren of een bestelling niet uit te voeren als er betalingen van de klant voor een voorgaande bestelling nog gedeeltelijk of volledig openstaan. Bovendien, bij gebrek aan betaling na de levering van de cadeaukaart of e-cadeaukaart, zal PIMKIE een verzoek tot onmiddellijke betaling toesturen aan de klant en behoudt PIMKIE zich het recht voor om zijn vordering toe te wijzen of om zich door een derde partij van zijn keuze te laten vertegenwoordigen. PIMKIE behoudt zich ook het recht voor om het gebrek aan betaling strafrechtelijk te vervolgen wegens diefstal.

5.3 FRAUDE

De internetgebruiker wordt eraan herinnerd dat het vervalsen of namaken van een betaalkaart of geldopnamekaart en het bewust gebruik of de poging tot gebruik van een vervalste of nagemaakte betaal- of geldopnamekaart bestraft wordt met een gevangenisstraf van 7 jaar en een boete van €750.000 (cf. artikel L163-3 en volgende van het Monetair en financieel wetboek).

Artikel 6: Levering

6.1 DE AAN DE KLANTEN VAN PIMKIE AANGEBODEN LEVERINGSMOGELIJKHEDEN

Alle bestellingen van onze klanten worden geleverd op het adres (in België) of op het e-mailadres dat door de klant werd opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling op de website.

6.2 VERZENDKOSTEN

De levering van de cadeaukaarten geschiedt via brief met opvolging. Een forfaitaire deelname in de leveringskosten wordt gevraagd aan de klant : €2,99 per leveringsadres en voor maximum 2 cadeaukaarten. Als de klant meer dan 2 cadeaukaarten bestelt met hetzelfde leveringsadres, zal hem een nieuwe forfaitaire deelname van €2,99 gevraagd worden, op dezelfde manier en ook met een maximum van 2 cadeaukaarten met hetzelfde leveringsadres. De e-cadeaukaart wordt gratis verzonden naar de klant of naar de begunstigde via e-mail.

6.3 ONTVANGST VAN DE CADEAUKAART OF E-CADEAUKAART DOOR DE KLANT

6.3.1 Aflevering van de cadeaukaart op het postadres aangegeven door de klant

Bij het bestellen van een cadeaukaart, geeft de klant zijn persoonlijk adres of het adres van de begunstigde op voor de levering van de cadeaukaart. De bestelling wordt verzonden naar het adres dat door de klant werd opgegeven bij de bestelling. Bijgevolg, kan PIMKIE niet verantwoordelijk geacht worden voor de niet-levering of voor de levering op een fout adres indien onjuiste of onvolledige gegevens opgegeven werden.

6.3.2 Aflevering van de e-cadeaukaart op het e-mailadres aangegeven door de klant

Bij het bestellen van een e-cadeaukaart, geeft de klant het e-mailadres van de begunstigde op voor de verzending per e-mail van de e-cadeaukaart.

De e-cadeaukaart wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de klant opgegeven werd bij de bestelling. Bijgevolg, kan PIMKIE niet verantwoordelijk geacht worden voor het niet verzenden of de verzending naar een ander e-mailadres indien onjuiste of onvolledige gegevens opgegeven werden.

6.4 LEVERINGSTERMIJN

Voor elke bestelling van een cadeaukaart die voor 12u00 geplaatst is (Franse tijd), gebeurt de levering binnen 2 werkdagen (geschatte termijn). Als de bestelling van een cadeaukaart na 12u00 geplaatst is (Franse tijd), gebeurt de levering binnen 3 werkdagen (geschatte termijn).

Bij elke bestelling van een e-cadeaukaart, heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen wanneer de e-cadeaukaart verzonden wordt: op de dag van zijn aankoop of op een andere datum binnen de 6 maanden na de besteldatum. In elk geval wordt de bestelling met een maximale veiligheid aan de klant afgeleverd door de diensten van de post, binnen een maximumtermijn van 30 kalenderdagen, behoudens als een ander termijn opgegeven is, in geval van overmacht of een toevallig gebeuren buiten de wil van PIMKIE om en binnen de grenzen van de voorraad tijdens acties zoals de solden. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van validering van de bestelling. In geval van langdurige vertraging in de levering, zal de klant dit zo snel mogelijk moeten melden door PIMKIE te contacteren via het hiervoor bestemde formulier op de website onder «contact» of via telefoon. Bij overschrijding van de aangekondigde maximumtermijn, heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren en zullen hem de bedragen terugbetaald worden die hij zou overgemaakt hebben, en dit zolang hij zijn bestelling niet ontvangen heeft.

Artikel 7: Clausule eigendomsvoorbehoud

p>De cadeaukaarten en de e-cadeaukaarten blijven de exclusieve eigendom van PIMKIE tot de volledige betaling van de bestelling ontvangen is. Maar zodra de klant zijn bestelling ontvangen heeft, gaan de risico’s van de geleverde goederen over op de klant.

Artikel 8: Deactivering en terugbetaling

8.1 WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

Conform de artikelen L221-18 en volgende van het Consumptiewetboek, beschikt de klant, die een bestelling van cadeaukaarten en/of e-cadeaukaarten geplaatst heeft en die vindt dat ze niet aan zijn verwachtingen voldoen, over een termijn van veertien (14) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, te rekenen vanaf de datum waarop de begunstigde de bestelde cadeaukaart ontvangen heeft of vanaf de datum van de validatie van de bestelling voor de e-cadeaukaarten, zonder opgave van motief en zonder bijkomende kosten voor hem dan de kosten die nodig zijn om de cadeaukaart of de e-cadeaukaart te deactiveren. De klant die zijn herroepingsrecht uitgeoefend heeft beschikt over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van zijn beslissing af te zien van zijn aankoop, om zijn cadeaukaart(en) en/of e-cadeaukaart(en) te deactiveren onder de voorwaarden voorzien in onderhavig artikel. Zodra de klant gestart is met het gebruiken van een cadeaukaart of een e-cadeaukaart, kan deze niet meer het object uitmaken van een herroepingsrecht en zal deze bijgevolg niet meer kunnen gedeactiveerd of terugbetaald worden. De klant is de enige die een herroepingsrecht mag uitoefenen. De begunstigde van een cadeaukaart of een e-cadeaukaart beschikt niet over een herroepingsrecht en kan dus geen terugbetaling van de cadeaukaart of van de e-cadeaukaart bekomen. Om de cadeaukaart of de e-cadeaukaart te deactiveren, moet de klant de klantendienst telefonisch contacteren op het nummer 0 26 20 02 65. De klantendienst zal nakijken of de cadeaukaart of de e-cadeaukaart al gebruikt werd alvorens de cadeaukaart of de e-cadeaukaart te deactiveren. Een e-mail zal aan de klant verzonden worden ter bevestiging van de deactivering van de cadeaukaart of de e-cadeaukaart. Als de klant het herroepingsrecht binnen een termijn van 14 dagen uitoefent, zijn er geen boetes te betalen, en zal hem het bedrag van de gedeactiveerde cadeaukaart en/of e-cadeaukaart terugbetaald worden, alsook de leveringskosten.

8.2 CONVENTIONEEL HERROEPINGSRECHT

Bovenop het wettelijke herroepingsrecht, beschikt de klant die een cadeaukaart of een e-cadeaukaart gekocht heeft die niet aan zijn verwachtingen voldoet, over een bijkomende termijn van 16 dagen, te rekenen vanaf de einddatum van het wettelijke herroepingsrecht, om te notifiëren dat hij wenst af te zien van zijn aankoop. Hij dient dezelfde procedure te volgen als deze beschreven onder punt 8.1 van onderhavige AVGV om de cadeaukaart of de e-cadeaukaart te deactiveren, en dit ten laatste binnen de zeven (7) dagen na de notificatie van zijn herroeping. In dit kader, zal de klant de leveringskosten en de inherente retourverzendingskosten integraal op zich nemen.

8.3 WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE

De klant geniet van een wettelijke garantie voor elk conformiteitsgebrek bij verkochte consumptiegoederen: De verkoper is verplicht een goed te leveren dat met de overeenkomst in overeenstemming is en draagt de verantwoordelijkheid voor conformiteitsgebreken vastgesteld op het ogenblik van de aflevering. Hij draagt ook de verantwoordelijkheid voor conformiteitsgebreken resulterend van de verpakking, van de montagehandleiding of van de installatie als deze contractueel te zijner laste gesteld is of onder zijn verantwoordelijkheid gerealiseerd werd.

Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst moet het consumptiegoed:

1° Geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen en, in voorkomend geval:
-in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten van de goederen die de verkoper aan de koper als monster of als model heeft getoond;
-de kwaliteiten bieden die de koper redelijkerwijs mag verwachten gelet op de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de kenmerken ervan, namelijk in de reclame en de etikettering;

2° Of de bijzondere eigenschappen bezitten die door de partijen eenstemmig bepaald werden of geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard.
De vordering resulterend uit het conformiteitsgebrek verjaart na twee jaar, te rekenen vanaf de aflevering van het consumptiegoed.
De verkoper dient garantie te verlenen voor alle verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij die gebreken gekend had, de zaak niet of tegen een mindere prijs had gekocht.
De rechtsvordering resulterend uit koopvernietigende gebreken moet door de koper ingesteld worden binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de vaststelling van het gebrek.

Artikel 9: Handtekening en bewijs

Voor elke betaling met kredietkaart op de website, zal het door de online betaalbeheerder afgeleverd elektronisch bewijs als bewijs dienen voor het bedrag en de datum van de transactie, conform de bepalingen in de artikels 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De digitale databanken opgeslagen in de computersystemen van PIMKIE worden beschouwd als bewijselementen van de communicatie, bestellingen en betalingen die zich voorgedaan hebben tussen de partijen. De omgekeerde bewijslast rust bij de klant.

PIMKIE is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van onderhavige overeenkomst. PIMKIE kan van haar aansprakelijkheid ontheven worden door het bewijs te leveren dat het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst toe te schrijven is aan de klant of aan het feit, onvoorspelbaar en onoverkomelijk, van een derde bij de overeenkomst, of aan een geval van overmacht. PIMKIE kan niet verantwoordelijk geacht worden voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van een internetnetwerk en die zich voordoen ondanks de zorgvuldigheid en de voorzorgen die door PIMKIE genomen zijn. In het bijzonder, kan PIMKIE niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen in de levering van de service of externe indringing of aanwezigheid van computervirussen. Onverminderd de eerder vermelde bepalingen, beschikt de klant bij een eventuele klacht van welke aard ook betreffende een bestelling (bv.: een gehele of een gedeeltelijke bestelling die niet geleverd is), over een maximumtermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de geschatte leveringstijd van de bestelling, om zich bij PIMKIE te melden. Eens deze termijn voorbij is, wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

Artikel 11: Handtekening en bewijs

11.1. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING

De persoonlijke gegevens worden verzameld door de SAS DIRAMODE met kapitaal van 86 448 637,50 Euros, ingeschreven in het Handelsregister van RIJSEL onder het nummer 301 571 931 RCS LILLE, DIRAMODE – PIMKIE INTERNATIONAL, 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANKRIJK, en in voorkomend geval in naam en voor rekening van de SAS Promotion du Prêt à porter (PPP) met maatschappelijk kapitaal van 563 335,50 euro, ingeschreven in het Handelsregister van RIJSEL onder het nummer 477 280 846, met maatschappelijke zetel te 59960 Neuville en Ferrain, 120 rue de Reckem, hierna «PIMKIE».

11.2. INZAMELING EN VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die PIMKIE inzamelt bij de bestelling van een cadeaukaart of e-cadeaukaart zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling van de klant en zijn bedoeld voor intern gebruik. De internetgebruiker die zich op de nieuwsbrief abonneert verbindt zich ertoe om PIMKIE echte, eerlijke en niet-aanstootgevende informatie te verstrekken. Elke valse informatie is strijdig met onderhavige algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. De ingezamelde gegevens worden gebruikt:

-om de commerciële betrekking met elke abonnee op de PIMKIE nieuwsbrief te beheren;
-om voordelen, commerciële aanbiedingen en informaties over het merk PIMKIE, al dan niet gepersonaliseerd, te versturen naar de abonnee op de nieuwsbrief;
-om de abonnee uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes;
-om analytische statistieken uit te voeren en de gewoontes van de abonnee op de nieuwsbrief te analyseren bij aankoop van PIMKIE producten.

De voordelen, commerciële aanbiedingen en informaties worden aan de abonnee op de nieuwsbrief overgemaakt met respect voor de geldende regelgeving in functie van de gegevens meegedeeld per e-mail, post of SMS/MMS, via de sociale netwerken, in de winkels, volgens de keuze van PIMKIE. PIMKIE kan ertoe worden gebracht geolocalisatiegegevens te verwerken zodat de internetgebruiker de dichtstbijzijnde winkels kan vinden. De geolocalisatiefunctie kan enkel geactiveerd worden mits toestemming van de internetgebruiker, die uitdrukkelijk aanvaardt zijn gegevens te verstrekken door zijn communicatie-terminal correct in te stellen. De geolocalisatie wordt alleen geactiveerd als de internetgebruiker zich op het tabblad «Store Locator» bevindt en op de knop «Lokaliseer mij» drukt. De verwerking van de persoonlijke gegevens heeft het voorwerp uitgemaakt van verklaringen bij de CNIL onder de nummers 1347976 en 1832134.

11.3. BESTEMMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor DIRAMODE en voor de vennootschappen die DIRAMODE of haar moedervennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks bezit in de zin van artikel L233-3 van het Wetboek van Koophandel, en onder meer voor de NV BELSAY, met maatschappelijke zetel gelegen Industriëlaan, 80 te 7700 Moeskroen/België, 75088, aan wie de gegevens kunnen worden overgemaakt voor eigen beheer of in onderaanneming in het kader van de handelsactiviteiten van de groep PIMKIE. Ze kunnen ook overgemaakt worden aan de contractuele partners en aan eventuele onderaannemers van de SAS DIRAMODE of in voorkomend geval van de SAS Promotion du Prêt à porter (PPP). De klant erkent te aanvaarden dat de geautomatiseerde behandeling en verwerking van de persoonlijke gegevens, die bij en na het aanmaken van zijn account uitgevoerd worden, door PIMKIE en/of door andere partnerondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan PIMKIE verbonden zijn mogen uitgevoerd worden. De contractuele partners bedoeld in onderhavige voorwaarden zijn namelijk onze betaalproviders of providers ter beveiliging van de betalingen, onze dienstverrichters inzake levering en iedere commerciële partner die nodig is voor de goede uitvoering van de aan de klant voorgestelde diensten. Bijgevolg zal PIMKIE ertoe gebracht worden persoonlijke gegevens van de klant door te geven aan contractuele partners voor de verwerking van zijn e-commerce aankopen/bestellingen alsook voor de uitvoering van bepaalde door PIMKIE aangeboden diensten, waaronder de service e-reservatie. PIMKIE zal er ook toe gebracht worden samen te werken met commerciële partners in het kader van marketingmanagement en van het beheer van de klantenrelatie, om aan de klanten al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Daartoe zal PIMKIE de wijzigingen die de klant doorgeeft betreffende zijn persoonsgegevens kunnen ontvangen en doorgeven aan haar partners; en de niet elektronische contactgegevens (adres) en profielgegevens (behalve persoonsgegevens) ontvangen en doorgeven die de klant haar doorstuurt. PIMKIE kan ertoe gebracht worden om informatie te verstrekken over de klanten, conform de wettelijke bepalingen, en dit aan alle bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten. PIMKIE zal nooit persoonlijke gegevens over de klanten doorgeven aan of delen met bedrijven die als uiteindelijke doelstelling hebben prospecten te verwerven en de verzending van commerciële verzoeken via SMS of e-mail zonder de toestemming van de klant. Het doorgeven gebeurt in strikte toepassing van de geldende wetgeving betreffende persoonlijke gegevens. De klant kan op elk moment gebruik maken van een recht van verzet tegen het doorgeven van deze gegevens, en dit op eenvoudig verzoek aan PIMKIE zoals volgt:
per brief naar het adres hieronder:
PIMKIE / DIRAMODE
Service CNIL
18 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

via e-mail op het volgende e-mailadres: SAV_e-shop@pimkie.com
11.4. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS
PIMKIE tracht zo goed mogelijk alle nodige maatregelen te nemen om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid te verzekeren van de persoonlijke gegevens die hem door de internetgebruikers en/of klanten werden overgemaakt en dit met naleving van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.

11.5. BEWARING VAN DE GEGEVENS

De verzamelde gegevens worden gedurende de volledige commerciële betrekking tussen de klant en PIMKIE bewaard, aangevuld met een periode van 36 maanden vanaf het einde van de relatie. De gegevens kunnen weliswaar voor een langere periode bewaard en gearchiveerd worden ingevolge de naleving van een wettelijke verplichting, en dit overeenkomstig de bepalingen die van kracht zijn (namelijk deze voorzien door het Handelswetboek, het Burgerlijk Wetboek en het Consumptiewetboek).

11.6. RECHT TOT TOEGANG, WIJZIGING, RECHTZETTING, VERZET EN VERWIJDERING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de Franse wet «Informatique et libertés n°78-17» van 6 januari 1978, beschikt de klant over een recht tot toegang, wijziging, rechtzetting, verzet en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben bij PIMKIE en dit nadat PIMKIE de identiteit van de klant geverifieerd heeft op basis van een geldig identiteitsbewijs, indien PIMKIE het nodig acht.

• Hiervoor volstaat het dat de klant een schriftelijk verzoek richt naar het adres hieronder:

PIMKIE/DIRAMODE
Service CNIL / CARTE CLIENT
18 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

Of een aanvraag in te dienen op volgend e-mailadres: SAV_e-shop@pimkie.com

Elke aanvraag tot verwijdering van persoonlijke gegevens impliceert dat de titularis van het klantenaccount geen mogelijkheid meer heeft om aankopen te doen en alle voordelen die eraan verbonden zijn verliest.
• door het «contactformulier» in te vullen dat op de website beschikbaar is, onder Contact;

Indien de klant geen voordelen, noch commerciële aanbiedingen, noch informaties met betrekking tot het merk Pimkie nog wenst te ontvangen, hoeft hij dit alleen te melden:
• door in te loggen op zijn personal space, rubriek «Mijn informaties»;
• door DIRAMODE te contacteren via het formulier dat hiervoor voorzien is op de website, onder «Contact»;
• door DIRAMODE te contacteren per brief, te versturen naar het adres hieronder:
DIRAMODE S.A.S
Service Web
1, rue John Hadley
59652 Villeneuve d'Ascq
France

Artikel 12: Verantwoordelijkheden

12.1. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is informatie die op de harde schijf van de klant of de Internetgebruiker geplaatst wordt door de server van de website die hij bezoekt. Dit bestand wordt ook naar de computer, de telefoon of elk ander apparaat van de klant of van de internetgebruiker verzonden. Het bevat verschillende gegevens, waaronder:

• de naam van de server die de cookie heeft geplaatst;
• een unieke willekeurige identificatiecode om de gebruiker van de sessie te identificeren (in de cookie zelf);
• eventueel een vervaldatum.

Deze informatie wordt soms op de computer van de klant of van de internetgebruiker opgeslagen als een eenvoudig tekstbestand dat kan worden opgeroepen door een server om informatie te lezen of te registreren.

12.2. HET TYPE COOKIES DAT GEBRUIKT WORDT

De cookies hebben vooral een technische functie. Ze zorgen ervoor dat surfen in de webwinkel aangenamer wordt, laten toe statistieken bij te houden, info’s te bewaren betreffende de samenstelling van de winkelmand en zijn bevestiging, alsook de account inloggegevens van de klant. Hiervoor gebruikt de website www.pimkie.be «interne» cookies en cookies van «derden». Met uitzondering van de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, worden de cookies alleen maar gebruikt als de klant of de internetgebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven door verder te surfen op de website.

• Strikt noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website www.pimkie.be. Ze zijn van essentieel belang voor de basisdiensten en -functies, zoals het memoriseren van de informaties betreffende de samenstelling van de winkelmand door de geselecteerde artikelen.
• Performance cookies:
Met deze cookies kan anonieme informatie worden verkregen betreffende het surfgedrag van de klant of van de internetgebruiker op de website. Deze informatie wordt getoetst aan die van andere gebruikers om de navigatie op de website te verbeteren en te optimaliseren. Zo kunnen eventuele problemen opgelost worden. Deze cookies stellen PIMKIE in staat de navigatie-ervaring te verbeteren en statistieken bij te houden.
• Functionele cookies:
Deze cookies laten toe de voorkeuren van de klant of internetgebruiker bij te houden, meer bepaald de taal, het land, de zoekcriteria (type product, maat), de levering, de recent bekeken artikelen. Dankzij deze cookies wordt de navigatie gepersonaliseerd, is de ervaring relevanter en is afgestemd op de interesses van de klant of van de internetgebruiker en op hun eerder gemaakte keuzes.
• Advertentiecookies:
Deze cookies van derden verzamelen informatie over de zoekopdrachten van de klant of van de internetgebruiker op het internet om hem meer gerichte advertenties te laten zien. Ze worden gebruikt om de bezochte websites en de koopgewoontes van de klant of de internetgebruiker bij te houden. Deze cookies zijn anoniem.
• «Social media» cookies:
Deze «social media» cookies kunnen geactiveerd worden. Daardoor kan de gebruiker interactief optreden via de sociale netwerken (bijvoorbeeld, de functies Delen, vind ik leuk). Als een pagina een social media button bevat, kan een directe verbinding worden gemaakt met de social media in kwestie en kunnen informaties overgemaakt worden op basis van de verzoeken van deze laatsten. Het is dan aangeraden om het beleid inzake databescherming van elk van deze websites.

12.3. WAARVOOR WORDEN DE COOKIES NIET GEBRUIKT?

Geen enkele informatie die verband houdt met een bankrekeningnummer wordt door de cookies opgeslagen. De informatie verkregen door de cookies wordt niet gebruikt voor aanbiedingen en prestaties die niets te maken hebben met het merk Pimkie. Er wordt niets overgemaakt aan derden, tenzij de gebruiker instemt.

12.4. VOOR WIE IS DE IN DE COOKIES BIJGEHOUDEN INFORMATIE BESTEMD?

De informatie die in de cookies van onze website bijgehouden wordt, is bestemd voor PIMKIE en zijn verwante vennootschappen, met uitzondering van cookies van derden, hierboven geïdentificeerd als «Advertentiecookies» en «social media» cookies, bestemd voor onze partners.

12.5. HOELANG WORDEN COOKIES BEWAARD?

De via cookies verzamelde gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard.

12.6. GEDEELD GEBRUIK VAN DE TERMINAL

Als de terminal van de klant of van de internetgebruiker door meerdere personen wordt gebruikt, kan PIMKIE niet garanderen dat de diensten en advertenties bestemd voor de terminal wel degelijk overeenstemmen met het gebruik van de klant of van de internetgebruiker, en niet van iemand anders die de terminal gebruikt.

Aldus is het gedeeld gebruik van de terminal van de klant of van de internetgebruiker met andere personen en de configuratie van de parameters van de browser de vrije keuze en de verantwoordelijkheid van de klant of van de internetgebruiker.

12.7. HOE COOKIES OP EEN COMPUTER INSTELLEN?

De verwijdering van cookies kan de onderbreking van de navigatie, van het koopproces tot gevolg hebben, kan de loyalty account uitschakelen en kunnen de functionaliteiten die de navigatie en het kopen vergemakkelijken verloren gaan. In deze niet-limitatieve gevallen, kan DIRAMODE niet verantwoordelijk gesteld worden voor de slechte werking van de website noch voor de degradatie van zijn functionaliteiten.

In dit geval, zullen alle bezochte websites betrokken zijn. Deze parameters kunnen op elk tijdstip en vanaf om het even welke internetbrowser worden ingesteld, zie het helpmenu van de browser. Hierna volgen enkele voorbeelden hieronder:

Voor Internet Explorer™: openen het menu Hulpmiddelen, selecteer vervolgens Internetopties; klik op het tabblad Vertrouwelijkheid en kies het gewenste niveau;
Voor Firefox™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer vervolgens Opties; klik op het tabblad Privéleven, kies daarna de gewenste opties;
Voor Chrome™: open het configuratiemenu, selecteer vervolgens Parameters; klik op geavanceerde Parameters en vervolgens op Parameters voor content, kies daarna de gewenste opties;
Voor Safari™: kies Safari, klik op Voorkeuren en daarna op Beveiliging; klik op Cookies weergeven en kies de gewenste opties.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, de algemene opbouw, de bewegende en niet-bewegende beelden, de grafische elementen en de geluiden, en, globaler, van de integrale inhoud van de website behoren uitsluitend aan PIMKIE toe. Conform artikel L122-4 van het Wetboek Intellectueel Eigendom, is elke integrale of gedeeltelijke reproductie of weergave van de inhoud, door welk middel dan ook, zonder de toestemming van PIMKIE, illegaal. Hetzelfde geldt voor de vertaling, aanpassing of transformatie, bewerking of reproductie via om het even welke kunstvorm of procedé. De schending van de bepalingen van artikel L122-4 van het Wetboek Intellectueel Eigendom, wordt beschouwd als namaak in de zin van artikel L335-2 van ditzelfde wetboek, wat een misdrijf is dat kan bestraft worden met een boete van 300.000 euro en een gevangenisstraf van 3 jaar. Als het misdrijf gepleegd werd in het kader van een georganiseerde bende, worden de straffen naar vijf jaar gevangenisstraf gebracht en een boete van 500 000 euro. De merken Pimkie, alsook de logo’s aanwezig op de website, zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke reproductie, nabootsing, aanwending, toevoeging, weglating of wijziging van een gedeponeerd merk, wordt beschouwd als een vervalsing en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000 euro. Niets in de bepalingen van onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kan worden opgevat als het verlenen aan de internetgebruiker van een recht, van welke aard ook, op de door het intellectuele eigendom beschermde elementen, waarvan PIMKIE het eigendom zou kunnen hebben of het exclusieve exploitatierecht. De internetgebruiker die over een persoonlijke website beschikt en die, voor persoonlijk gebruik, een rechtstreekse link naar de homepagina van de website op zijn website zou willen plaatsen, moet vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen aan PIMKIE, aangezien deze link in geen geval kan opgevat worden als een impliciete overeenkomst. Elke link, ook al is hij stilzwijgend toegestaan, zal in ieder geval moeten verwijderd worden op eenvoudig verzoek van PIMKIE.

Artikel 14: Algemene bepalingen

14.1 TAAL VAN DE OVEREENKOMST

De enige referentietaal voor deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden is het Frans.

14.2 INTEGRALITEIT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden overeengekomen tussen PIMKIE en de internetgebruiker of tussen PIMKIE en de klant, vormen het geheel van de rechten en verplichtingen van de partijen. Geen enkel document, geen enkele aanwijzing, geen enkele correspondentie kan verplichtingen doen ontstaan op grond van onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, tenzij ze het object uitmaken van een addendum ondertekend door beide partijen.

14.3 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Als een specifieke bepaling van onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zou blijken ongeldig te zijn of als dusdanig zou worden verklaard door een met gezag van gewijsde beklede beslissing van een bevoegde rechtbank, of als één van de clausules van onderhavige voorwaarden nietig zou blijken ten gevolge van een wijziging in de wetgeving, de regelgeving, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Dit kan in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid van en het respect voor de onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijke wetgeving / Geschillen

Onderhavige AVGV worden beheerst door het Frans recht. Maar, indien de klant in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk gedomicilieerd is, kan het gebeuren dat het recht van de lidstaat waar hij woont toegepast wordt als dit recht gunstiger is dan het Franse recht. In geval van geschil, zal de klant, indien hij het wenst en bepaalde hieronder vermelde voorwaarden eerbiedigt, beroep kunnen doen op een bemiddelaar van wie de contactgegevens hem zullen worden overgemaakt door Pimkie. Let wel dat beroep doen op een bemiddeling slechts geldig is in het geval dat:

de klant eerst getracht heeft het geschil rechtstreeks met PIMKIE op te lossen via een schriftelijke klacht; het verzoek van de klant niet kennelijk ongegrond of ongerechtvaardigd is; het geschil niet eerder onderzocht is door een andere bemiddelaar of door een gerechtshof. Bovendien is beroep doen op bemiddeling een vertrouwelijke procedure die uitsluitend ten laste is van DIRAMODE is, met uitzondering van de advocaatkosten en, in voorkomend geval, van de expertisekosten,.